Essays about: "Materiality"

Showing result 1 - 5 of 91 essays containing the word Materiality.

 1. 1. DETERMINANTS OF ACCOUNTING CHOICE REGARDING LOCATION OF VOLATILITY: THE FVOCI OPTION - Early indications from the adoption of IFRS 9

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Erik Erlandsson; Mikael Gustafsson; [2018-07-02]
  Keywords : IFRS 9; accounting choice; equity investments not held for trade; FVOCI option; irrevocable; recycling; changes in fair value; salient volatility; leverage; job security; materiality; cash compensation;

  Abstract : MSc in Accounting.... READ MORE

 2. 2. Sustainability reporting and the related challenges of the United Nations Global Compact signatories : A qualitative study in the Nordic region

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Donata Nissim; Tatenda Mugwira; [2018]
  Keywords : Sustainability; Corporate Social Responsibility; GRI; UNGC; SDGs; Sustainability reporting; Nordic region; Challenges; Non-Financial disclosure; Sustainability accounting; Materiality assessment;

  Abstract : Abstract Sustainability has been one of the most discussed topics among the business world and society for the last decade. The globally growing concern about sustainability related issues has led to businesses and non-businesses meet the demand of their stakeholders by producing a sustainability report to demonstrate their work and development in sustainability and how they have measured it. READ MORE

 3. 3. Agency, Resistance and Embodiment in The Context of PMS : a Qualitative Study

  University essay from Linköpings universitet/Tema Genus

  Author : Andrea Nordlander; [2018]
  Keywords : PMS; premenstrual change; agency; resistance; embodiment; sisterhood;

  Abstract : Premenstrual syndrome (PMS) was originally coined to describe the various changes that many women experience the days before their period. Today, we understand PMS as a complex phenomenon that not only involves the materiality of the body, but also discursive ideas and cultural mythology around women and femininity. READ MORE

 4. 4. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Sjetne; [2018]
  Keywords : materialitet; sinnesupplevelser; restorativa kvalitéer; perception; estetik; vårdmiljöer; landskapsarkitektur;

  Abstract : Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. READ MORE

 5. 5. En utemiljöprodukt med minimal miljöpåverkan : överväganden gällande form, funktion och materialitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Henriksson; [2018]
  Keywords : utemiljöprodukt; utemöbel; cykelställ; bänk; miljöpåverkan; design; hållbar design; produktutveckling;

  Abstract : Genom att satsa mer på miljövänliga utemiljöprodukter kan vi på sikt bidra till att minska den icke hållbara materialkonsumtionen som vi har i dagens samhälle. Om vi vill ha mer hållbara städer och samhällen måste vi börja använda vårt material och våra resurser på ett mer effektivt och miljövänligt sätt. READ MORE