Essays about: "Acoustic"

Showing result 1 - 5 of 338 essays containing the word Acoustic.

 1. 1. The use of and attitudes to voice amplification in higher education institutions

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Joshua David Ashok; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Voice is still the most important tool used by teachers, but voice is varied and subject to problems. Teachers who lecture for long hours or have taught for most of their professional lives, face issues such as voice discomfort, chronic voice disorders, occupational voice disorder, stress, physiological and psychological problems. READ MORE

 2. 2. Rofylldhet i urban miljö : ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Berglund; [2020]
  Keywords : ljudlandskap; landskapsarkitektur; rofyllda miljöer; akustisk design;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka gestaltningsprinciper som kan användas vid utformning av ett rofyllt ljudlandskap. Principerna har testats genom att ta fram ett gestaltningsprogram för Batteriparken i Uppsala. READ MORE

 3. 3. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  University essay from Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Keywords : Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Abstract : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. READ MORE

 4. 4. Efficient Energy Use of FPGA for Underwater Sensor Network

  University essay from Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Author : Erik Amgård; Kevin Bergman; [2019]
  Keywords : Underwater Sensor Network; FPGA; FFT; VHDL;

  Abstract : Operational time is becoming an increasingly important aspect in electronic devices and is also highly relevant in Underwater Acoustic Sensor Networks (UWSN). This thesis contains a study which explores what can be done to de-crease power consumption while maintaining the same functionality of an FPGA inside an underwater sensor-node network. READ MORE

 5. 5. Acoustic solution for phone calls in offices

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Marina Pérez Llopis; Daniel Blanco Saura; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Nowadays, sound is one ofthe main disadvantages in offices in order to achieve a suitable environment for work. One of the actions that generates more discomfort are telephone calls. Therefore, solutions such as a phone booths are ideal in order to generate these calls privately and without disturbing the users around. READ MORE