Essays about: "New Pact on Migration and Asylum"

Found 2 essays containing the words New Pact on Migration and Asylum.

 1. 1. THE EUROPEAN COMMISSION’S FRAMING OF SOLIDARITY IN MIGRATION POLITICS

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Linnea Schleyer; [2021-02-17]
  Keywords : Migration; Solidarity; European Commission; European Agenda on Migration; New Pact on Migration and Asylum; Agenda-setting; Bounded rationality; Issue framing;

  Abstract : The aim of this research is to analyze how the European Commission has framed the conceptof solidarity differently in migration policies between the European Agenda on Migration andthe New Pact on Migration and Solidarity, in order to comprehend how framing andreframing of policies can affect the development of European migration politics. In doing so,the driving ideas behind the Commission’s way of framing the issue will also be studied. READ MORE

 2. 2. The Right to an Effective Remedy in EU Asylum Law - Exploring Potential Gaps in Judicial Protection under the Dublin System and the New Proposed Migration Management System

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Anna Möller; [2020]
  Keywords : EU law; Migration Law; Asylum Law; Dublin III Regulation; The Right to An Effective Remedy; Asylum and Migration Management Regulation; New Pact on Migration and Asylum; Law and Political Science;

  Abstract : Genom en djupgående studie av de rättsmedel som gjorts tillgängliga för sökande av internationellt skydd inom ramen för Dublinsystemet och det nya migrationshanteringssystemet, utforskas i denna studie omfattningen av rättsmedlet i en situation där en medlemsstat vägrar ta ansvar för prövningen av en ansökan om internationellt skydd. Det är uppenbart att en sökande kan överklaga ett beslut om att överföra honom eller henne, men det är osäkert om ett beslut av en medlemsstat att inte ta över ansvaret för en sökande kan överklagas. READ MORE