Essays about: "Relay"

Showing result 1 - 5 of 135 essays containing the word Relay.

 1. 1. Beamforming router as relay to increase 5G cell coverage

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap;

  Author : Jhansi Dunuka; Nikolai Panagiotou; [2021]
  Keywords : Beamforming; MIMO; 5G; NR; Direction of Arrival; Relay;

  Abstract : The growing traffic and global bandwidth shortage for broadband cellular communi-cation networks has motivated to explore the underutilized millimeter wave frequencyspectrum for future communications. Fifth generation (5G) is the key to empow-ering new services and use cases for people, businesses, and society at large. READ MORE

 2. 2. A new, fast, and efficient automatic tuner for the ABB AC 800M family of controllers

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Author : Magnus Lundh; [2021]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : The most common controller in the process industry today is the PID controller due to its simple structure. A regular factory may have thousands of different PID controllers in use where each of them has to be tuned to work satisfactory. READ MORE

 3. 3. Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Nina Knutsson; [2021]
  Keywords : samodling; bondböna; åkerböna; dill; lök; morot; potatis; pumpa; squash; rödbeta; sallat; vitkål; ärta; ärt; intercropping; multicropping; mixed crop; companion crop; fava bean; dill; onion; carrot; potato; pumpkin; squash; beetroot; lettuce; cabbage; pea;

  Abstract : Ekologisk odling, med bevisade miljömässiga fördelar, ger ofta lägre skördar per hektar än konventionell odling. I denna uppsats samlas vetenskaplig information om hur samodling påverkar skörd och bakomliggande effekter som sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och näringsförsörjning vid samodling av tio frilandsgrönsaker: bondböna/åkerböna, dill, lök, morot, potatis, pumpa/squash, rödbeta, sallat, vitkål och ärtor. READ MORE

 4. 4. Study of Energy Neutrality in Kochi Metro Rail, India

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB)

  Author : Jeena Paul; [2021]
  Keywords : Solar PV panels; Traction Power; Auxiliary Power; Regenerative Braking System; Energy Neutrality;

  Abstract : Now a days, the society thinks about more sustainable and clean energy sources. Most of the countries in the world relay on non-renewable energy sources for the generation of electricity. This results in the scarcity of fossil fuels in future and also increases the production of carbon emissions. READ MORE

 5. 5. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Christine Aminoff; [2020]
  Keywords : rådjur; naturresurshantering; förvaltning; etik; traditioner; samverkan; konflikt;

  Abstract : För 30 år sedan infördes vårbockjakt som idag innefattar länen Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Anledningen bakom be-slutet är kärnkraftsolyckan som skedde i Tjernobyl 1986 och innebar att radioaktivt nedfall föll över Sverige och att organismer som exempelvis svampar och lavar sög åt sig nedfallet. READ MORE