Essays about: "thesis on human resource management"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the words thesis on human resource management.

 1. 1. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 2. 2. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bärg; [2019]
  Keywords : restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Abstract : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. READ MORE

 3. 3. Human Resource Management Strategies in Hospitality Industry : Employees’ competence, attitude, behavior and organizational operation (management perspective)

  University essay from Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Author : Elham Gheliji; [2019]
  Keywords : Hotel industry; Human resource management and strategy; Human resource practices; Employees’ skills and competences; Employees’ satisfaction; Employees’ performance; Employees’ attitude and behavior;

  Abstract : The current study demonstrates human resource strategies in hospitality industry (Hotel segment) and its impact on employee competencies and skills. The human resource management enhances employee performance and their credibility to maximize overall firm goals in hotel segment. READ MORE

 4. 4. Disruptive Talent Management : A case study of a talent management system in times of disruptive technology advancements

  University essay from Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Hong Zhu; Daniel Honkanen; [2018]
  Keywords : Talent management; Talent Management Systems; Resource-based view; Technology advancements;

  Abstract : The relatively new concept of talent management has been recognized to have a strategic role in disruptive business environments by both researchers and practitioners. A resourced-based view proposes that organizations should focus on internal resources and foster their own unique resources, for instance human resources. READ MORE

 5. 5. Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Vidner; [2018]
  Keywords : innovativa metoder; hållbar stadsutveckling; befintliga strukturer; identitet; öppna processer; stadsplanering;

  Abstract : Ett centralt tema i stadsutveckling handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i den fortsatta förtätningen av städer. Den konventionella stadsplaneringens verktyg och arbetsätt beskrivs vara otillräckliga för att hantera stadens komplexitet, men samtidigt är det ofta dessa som används i rådande stadsplanering. READ MORE