Essays about: "Statistical quality control"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the words Statistical quality control.

 1. 1. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 2. 2. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Niklas Wessmark; [2019]
  Keywords : learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Abstract : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. READ MORE

 3. 3. Effect of outsourcing on organizational performance in Rwanda

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Christine Uwamahoro Kayumba; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Many organizations have started using outsourcing strategy over the years but still many organizations didn’t realize the full benefit of it. Some have experienced low productivity, their they failed to attain expected cost saving and their profitability have not been balanced or stable. READ MORE

 4. 4. Life Cycle Cost Analysis and Optimization of Wastewater Pumping System

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Chao Chen; Yogesh Vishwas Bhamare; [2019]
  Keywords : Wastewater Pumping WWP ; Efficient; Xylem; Initial Cost; Hydraulics; Control; Running cost; True cost; Economic viability; Energy cost; Maintenance cost; LCC; Efficient; LCCA; Questionnaires; Statistical Modelling;

  Abstract : Different attempts have been made to facilitate successful operation of Wastewater Pumping (WWP) system. The WWP units which are already existed in different parts of the world have been studied to identify its success, failure and different parameters associated with its suboptimal performance. READ MORE

 5. 5. Statistical Methods to Control and Predict Quality Performance of Spare Part Operations

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Author : JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CIRO; MUSTAFA ANIL GÜNGÖR; [2018]
  Keywords : statistical methods; control charts; predictive modelling; quality performance;

  Abstract : With the increasing competition in market, automotive companies are constantly seekingopportunities to obtain competitive advantage. Aftermarket services offer big potential to dothis. In order to unveil the potential and turn it into customer satisfaction and profits, thecompanies need to focus on the quality performance of their operations. READ MORE