Essays about: "Statistical quality control"

Showing result 1 - 5 of 61 essays containing the words Statistical quality control.

 1. 1. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 2. 2. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Niklas Wessmark; [2019]
  Keywords : learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Abstract : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. READ MORE

 3. 3. Effect of outsourcing on organizational performance in Rwanda

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Christine Uwamahoro Kayumba; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Many organizations have started using outsourcing strategy over the years but still many organizations didn’t realize the full benefit of it. Some have experienced low productivity, their they failed to attain expected cost saving and their profitability have not been balanced or stable. READ MORE

 4. 4. Characterization of property variations in paperboard samples

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Sofia Wretstam; [2018]
  Keywords : Paperboard; variability; property; tensile strength; surface roughness; thickness; distribution.;

  Abstract : In today’s paper and board production, quality control is made on a single cross direction (CD)sample from each tambour. As several different properties are analysed, only a limited number of measurement results are obtained for one property. READ MORE

 5. 5. Quality Data Management in the Next Industrial Revolution : A Study of Prerequisites for Industry 4.0 at GKN Aerospace Sweden

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Robert Erkki; Philip Johnsson; [2018]
  Keywords : Industry 4.0; Smart Manufacturing; Internet of Things; Big Data; Quality Control; Statistical Quality Control; Multi-variate Analysis; Machine Learning; Cyber-Physical System; Quality Data Management;

  Abstract : The so-called Industry 4.0 is by its agitators commonly denoted as the fourth industrial revolution and promises to turn the manufacturing sector on its head. However, everything that glimmers is not gold and in the backwash of hefty consultant fees questions arises: What are the drivers behind Industry 4. READ MORE