Essays about: "Statistical quality control"

Showing result 1 - 5 of 62 essays containing the words Statistical quality control.

 1. 1. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Hamberg; [2021]
  Keywords : additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. READ MORE

 2. 2. Postmenopausal Women with Osteoporosis : The Effect of Physical Exercise on Markers Linked to Quality of Life

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Author : Henrik Gustafsson; [2021]
  Keywords : osteoporosis; quality of life; physical exercise; postmenopausal women; vertebral fractures;

  Abstract : This study has aimed to evaluate how osteoporosis affects the quality of life in postmenopausal women and to assess the influence of physical exercise on markers for quality of life in osteoporosis patients. The EQ-5D questionnaire was applied for evaluation of the markers: Mobility, Self-care, Usual Activities, Pain/Discomfort and Anxiety/Depression. READ MORE

 3. 3. Towards Zero Defects in the Aerospace Industry through Statistical Process Control : A Case Study at GKN Aerospace Engine Systems

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Hugo Andrén; [2020]
  Keywords : Zero Defects; Statistical Process Control; Quality Management; Industry 4.0; Aerospace Industry;

  Abstract : With the ongoing transformation of modern manufacturing systems in an industry 4.0 environment, industrial actors may see great improvements with respect to quality towards a state of near zero defects. READ MORE

 4. 4. Suggestions for implementation of Statistical Process Control in Lithium-ion battery processes : A field study at Northvolt

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Maximilian Trydegård; Magnus Blide; [2020]
  Keywords : SPC; Statistical process control; Lithium-ion; Battery; implementation;

  Abstract : Due to growing awareness of sustainable development and renewable sources of electricity, the public demand for electric cars has increased during the last decade, Lithium-ion batteries are used to power today's electric cars and the batteries are mainly produced in Asia. The need for batteries in the automobile industry in Europe has led to the birth of many new organisations, Northvolt is one of them. READ MORE

 5. 5. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE