Essays about: "Statistical quality control"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the words Statistical quality control.

 1. 1. Towards Zero Defects in the Aerospace Industry through Statistical Process Control : A Case Study at GKN Aerospace Engine Systems

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Hugo Andrén; [2020]
  Keywords : Zero Defects; Statistical Process Control; Quality Management; Industry 4.0; Aerospace Industry;

  Abstract : With the ongoing transformation of modern manufacturing systems in an industry 4.0 environment, industrial actors may see great improvements with respect to quality towards a state of near zero defects. READ MORE

 2. 2. Suggestions for implementation of Statistical Process Control in Lithium-ion battery processes : A field study at Northvolt

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Maximilian Trydegård; Magnus Blide; [2020]
  Keywords : SPC; Statistical process control; Lithium-ion; Battery; implementation;

  Abstract : Due to growing awareness of sustainable development and renewable sources of electricity, the public demand for electric cars has increased during the last decade, Lithium-ion batteries are used to power today's electric cars and the batteries are mainly produced in Asia. The need for batteries in the automobile industry in Europe has led to the birth of many new organisations, Northvolt is one of them. READ MORE

 3. 3. Improvement of an existing Integrated Vehicle Dynamics Control System influencing an urban electric car

  University essay from KTH/Flygdynamik

  Author : Arihant Sureka; [2020]
  Keywords : model predicitve control; MPCA; vehicle dynamics; Single track model; Rear wheel steering; kalametric; state estimation; design matrix; aliasing; kalman filter; projectionalgorithm; resolution; model predicitve control; MPCA; kalametric; tillståndsestimering; designmatris; vikningsdistorsion; kalmanfilter; projection algorithm; upplösning;

  Abstract : The Integrated Vehicle Dynamics Control (IVDC) concept can influence the vehicle behaviour both longitudinally and laterally with just one upper level control concept and further lower level controllers. This demands for state estimation of the vehicle which also includes estimating parameters of interest for the vehicle dynamicist. READ MORE

 4. 4. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 5. 5. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Niklas Wessmark; [2019]
  Keywords : learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Abstract : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. READ MORE