Essays about: "biofuels"

Showing result 1 - 5 of 208 essays containing the word biofuels.

 1. 1. Investigating off-grid systems for a mobile milking facility

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Musadag Mohamed Salah Eldin Elzein; [2021]
  Keywords : off-grid systems; renewable energy RE; Solar PV; biofuels; insight maker; HOMER;

  Abstract : This study examined the possible renewable energy sources that can provide the necessary power for a mobile Off-grid Automated Milking System (AMS) at a grazing pasture. This involved choosing the most cost effective, environmental friendly and sustainable mean for a mobile AMS which aims to be operating between months of May to September at a rate of milking 20 cows per day. READ MORE

 2. 2. Horses vs. Machines: A Comparative Energy Analysis between Eighteenth Century- and Modern Copper Mining

  University essay from Lunds universitet/Humanekologi

  Author : Amos Strömberg; [2021]
  Keywords : Copper mining; embodied energy; small-scale mining; degrowth; copper ore grade; Podolinsky’s principle; large-scale mining; 18th century mining; mining; Social Sciences;

  Abstract : This study shows the positive benefits of early 18th century copper mining in terms of energy efficiency due to the utilization of animate power, pre-industrial machinery, biofuels and a small-scale of organization. Based on the concept of embodied energy, this study calculates the inputs in early 18th century Falun Coppermine in Sweden and compares it with present-day Chibuluma Coppermine in Zambia. READ MORE

 3. 3. Evaluation of the new Power & Biomass to Liquid (PBtL) concept for production of biofuels from woody biomass

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Robert Dahl; [2021]
  Keywords : PBtL; Fischer-Tropsch Synthesis; Biofuels; ASF product distribution; Aspen Plus; PBtL; Fischer-Tropsch syntes; Biobränslen; ASF produktfördelning; Aspen Plus;

  Abstract : I den här rapporten utvärderas det nya konceptet Power & Biomass to Liquid (PBtL). PBtL är ett alternativ till den tidigare och mer etablerade Biomass to Liquid (BtL) processen. Med PBtL förbättras utbytet av kol jämfört med BtL genom att elektricitet läggs till i processen. READ MORE

 4. 4. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Edvin Ruuth; [2020]
  Keywords : recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. READ MORE

 5. 5. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Gundberg Aronsson; [2020]
  Keywords : Dimetyleter; biodrivmedel; bioDME; ”well-to-wheel”; fossilfritt; jordbruk; odling; hållbart; beredskap; livsmedelsförsörjning;

  Abstract : Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. READ MORE