Essays about: "biofuels"

Showing result 1 - 5 of 176 essays containing the word biofuels.

 1. 1. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Åsa Ramberg; [2019]
  Keywords : Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Abstract : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. READ MORE

 2. 2. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Karin Henriksson; [2019]
  Keywords : blygrå rapsvivel; skidgallmygga; höstraps; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassicae;

  Abstract : Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. READ MORE

 3. 3. Establishing a predictive model for total fat content in Lipomyces starkeyi CBS 1807 by FT-NIR analysis

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Irina Ehnström; [2018]
  Keywords : Oleaginous microorganisms; SCO; biofuels; FT-NIR; lipid extraction; prediction; validation;

  Abstract : This study investigates the potential of using near- infrared spectroscopy (FT-NIR) to establish a predictive model for total fat content in the oleaginous yeast Lipomyces strakeyi CBS 1807. FT-NIR- based quantification allows for rapid lipid determination compared to traditional extraction methods. READ MORE

 4. 4. Produktivitet vid stubbskörd : inverkan av stubbstorlek och avstånd

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; Erik Lindgren; [2018]
  Keywords : produktivitet; tidsstudie; stubbrytning; biobränslen; gran;

  Abstract : Sverige står inför en stor klimatomställning och kraven på allt effektivare och miljövänligare energikällor ökar. Biobränslen anses vara en viktig del i denna omställning och stubbved är ett av de primära biobränslena som har stor potential att öka. READ MORE

 5. 5. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Stina Ljungberg; [2018]
  Keywords : Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Abstract : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. READ MORE