Essays about: "cone-beam"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word cone-beam.

 1. 1. Reliability and precision of root length measurements in cone beam CT images: a study of adolescents

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Alexander Coholic; Fanny Hellberg; [2019]
  Keywords : CBCT; Reliability; Precision; Root length measurement;

  Abstract : Bakgrund: Under en ortodontisk behandling med fast apparatur finns det en risk för att tänderna drabbas av rotresorption. Rotresorptioner kan mätas med hjälp av Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Mätresultatet kan dock variera mellan olika observatörer och mätfel kan uppstå vilket påverkar metodens tillförlitlighet. READ MORE

 2. 2. Can Surface Scanning Improve the Workflow of Elekta Linac Treatments?

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Anna Arousell; Ylva Engdahl; [2019]
  Keywords : Elekta Linac; Elekta VersaHD; Elekta Infinity; C-RAD; Catalyst; radiotherapy; surface scanning; workflow analysis;

  Abstract : The aim of the project was to compare the workflow for an Elekta Linac with and without the surfacescanning system Catalyst and describe pros and cons with both workflows. The findings in the reportcan be used as decision support in development of Elekta products and workflow improvements. READ MORE

 3. 3. Clinical implementation of 4D Guidance during lung cancer treatment with radiation therapy

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Jeanne Maret; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Radiotherapy is one of the main treatment for lung cancer. This technique relies on killing the tumor cells by focusing electron or photon beam in the area. READ MORE

 4. 4. Reliability of measurements of marginal bone level around dental implants performed in Cone Beam Computed Tomography (CBCT) images

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Vyaan Al-Hussein; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Sammanfattning Syfte Syftet med projektet var att undersöka tillförlitligheten i mätningar av marginala bennivån, i anslutning till implantat, i röntgenbilder tagna med CBCT, genom att använda 2 observatörer. Material & metod Röntgenbilder från CBCT undersökningar utförda på 37 patienter 2,5– 7 år efter implantatbehandling bedömdes av två observatörer avseende den marginala bennivån. READ MORE

 5. 5. Impact of peri-implant buccal bone thickness, implant fixture diameter, abutment and/or prosthetic reconstruction material on the accuracy of Cone Beam Computed Tomography to assess peri-implant buccal bone level: an in vitro study in pig jaw

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Salman Ahmad; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Aim: To evaluate the impact of peri-implant buccal bone thickness, implant fixture diameter, abutment material (Titanium Ti, Zirconium Zr) and/or prosthetic reconstruction material (metal ceramic vs ceramic) on the accuracy of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) to assess peri-implant buccal bone level. Materials and methods: Titanium implants were inserted into 36 blocks of pig mandible in a way to create variable buccal bone thicknesses groups, each group with 12 blocks; group 1 (0. READ MORE