Essays about: "ecological product"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the words ecological product.

 1. 1. There’s a Snake in My Boot!

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Elehored Nayeli Díaz Esquivel; Cristina González Bustillo; Sutapatr Tangstitporn; [2019]
  Keywords : Brand identity; corporate brand management; exotic skins; luxury industry; leather goods; sustainability; ethics; Business and Economics;

  Abstract : Kering is a multi-player in the luxury industry, owning high-end brands such as Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, among others. A range of product lines of these brands use exotic skins as raw materials. Some argue that the use of such materials is too cruel and that the animal welfare cannot be guaranteed. READ MORE

 2. 2. Energy Scheme Proposal for Small Sugar Mills for Maximum Power Generation and Bagasse Saving during Harvesting Season

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Barbro Rosenberg; Markus Tenfält; [2019]
  Keywords : bagasse; sugar; mill; Cuba; energy; biofuel; power; generation; CHP; industry; cogeneration; bagass; sockerbruk; Kuba; energi; biobränsle; kraftproduktion; CHP; industri; kraftvärme;

  Abstract : Energy systems have significant importance for social development, not least in developing countries. A well-developed energy system can contribute to economic, ecological as well as social sustainability. READ MORE

 3. 3. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Keywords : affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Abstract : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. READ MORE

 4. 4. Circular business model – Access based car service : A Quantitative Study from customers´ perspective

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Sam Eltahan; Jan Kristl; Ahsan Javed; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This study develops the knowledge and understanding of Circular Business Model (CBM) from the consumers´ perspective in Sweden. It is of great importance, for the Swedish companies that are planning to establish collaborative consumption or move towards other CBMs, to understand how and what are the consumers´ attitudes, behaviour, and the level of purchase intention towards circular business models. READ MORE

 5. 5. Identifiering av fullskiktade bestånd med stereomatchade flygbilder och laserskanning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Carl Jansson; [2018]
  Keywords : fjärranalys; fullskiktad skog; biologisk mångfald;

  Abstract : Fullskiktade bestånd är ett sällsynt inslag i de svenska skogarna. Skogsbruket skapar idag enskiktade bestånd och fullskiktade bestånd blir därför mer och mer ovanliga. READ MORE