Essays about: "the market definition in competition law"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words the market definition in competition law.

 1. 1. The rising role of pricing algorithms: positive and negative effects in the framework of EU Competition Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Rahil Mammadov; [2022]
  Keywords : competition law; EU law; algorithms; pricing algorithms; Law and Political Science;

  Abstract : Pricing algorithms are gaining a wide application in the market and in this regard are the cause of various challenges in terms of competition law. This work is aimed at studying pricing algorithms, and their positive and negative effects on competition in the market, as well as identifying possible solutions under EU law for current and future challenges with the increasing role of algorithms. READ MORE

 2. 2. Who Should Pay for Pollution? - The Relationship between the European Green Deal, State Aid for Environmental Protection, and the Polluter Pays Principle

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Zacharias Lilja Jensen; [2021]
  Keywords : EU-rätt; EU law; konkurrensrätt; State aid; Statliga stödåtgärder; Polluter pays principle; förorenaren betalar principen; Law and Political Science;

  Abstract : Europeiska Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi fungerar som rådgivande dokument till Medlemsstater när de utvecklar statliga stödåtgärder för miljöskydd och energi. Kommissionen har lagt till förslag att utvidga riktlinjernas räckvidd för att implementera den europeiska gröna given som fastställer målet för Europa att bli klimatneutralt 2050. READ MORE

 3. 3. Trade Mark Law and the Concept of Bad Faith : A fair balance between the protection of exclusive rights conferred on the proprietor and free access to the European market?

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Mariia Shipilina; [2020]
  Keywords : bad faith; bona fide intention to use; fair balance; freedom to conduct a business; free-riding; good faith; re-filing; subjective intention; trade marks; use requirements;

  Abstract : The purpose of the research is the analysis of the concept of bad faith in the sphere of trade marks from the perspective of a fair balance of different interests of the trade mark proprietor and other undertakings in the European market. On the one hand, the starting point of European trade mark law is the protection of exclusive rights conferred on the owner of a registered mark. READ MORE

 4. 4. How to protect the environment without infringing the competition: A study on environmental vertical agreements in theory and in practice

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Alicia Grethes; [2020]
  Keywords : Environment; competition law; vertical agreements; vertikala avtal; miljöavtal; miljöskydd; konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Abstract : As humanity is facing its biggest challenge ever – the climate crisis – it is now more important than ever that environmental protection is integrated in all parts of the European Union. Environmental protection is considered a main objective of the EU. READ MORE

 5. 5. Law-abiding algorithms: How Big Data and AI challenges the competitive system

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Anja Siöstedt; [2019]
  Keywords : EU law; företagsekonomi; konkurrensrätt; competition law; law and economics; law; algorithms; algorithmic pricing; Artificial intelligence; Big Data; pricing algorithms; collusion; cartel; express collusion; tacit collusion; Law and Political Science;

  Abstract : I denna uppsats analyseras prissättningsalgoritmer för att undersöka hur de kan skapa nya sätt för företag att ägna sig åt kartellverksamhet. För att svara på frågan hur nuvarande konkurrensrättslig lagstiftning i EU kan appliceras på algoritmisk kartellbildning, studeras definitionen av de tre formerna av karteller i art. 101(1) FEUF. READ MORE