Essays about: "structure proposal"

Showing result 1 - 5 of 191 essays containing the words structure proposal.

 1. 1. The Weave - An Investigation into the Intersection of Craft and 3D-printing

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Albin Karlsson; Johanna Jonsson; [2019]
  Keywords : Arts and Architecture;

  Abstract : This project is a proposal for structural construction through fabrication and assembly of 3D-printed ceramic bricks developed side by side with a metaphysical investigation into the potential to express the living nature of matter through its material and formal attributes. Through an explorative process in the intersection of craft and digital fabrication, we have developed a system for LDM extrusion of composite bricks consisting of an outer ceramic shell and a low-density cementitious core, an integrated design flow based on procedural generation of fractal patterns and topological weaving, and an assembly logic capable of complex architectural expressions. READ MORE

 2. 2. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Falk; [2019]
  Keywords : dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Abstract : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. READ MORE

 3. 3. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 4. 4. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Abstract : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. READ MORE

 5. 5. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Tegmar; [2019]
  Keywords : gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Abstract : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. READ MORE