Essays about: "structure proposal"

Showing result 1 - 5 of 181 essays containing the words structure proposal.

 1. 1. En skog, en äng, en vik : ett utvecklingsförslag för naturlek vid Tybblekullen i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonna Göthlin; [2018]
  Keywords : naturlek; lekmiljö; naturlekplats; lekplats; barn;

  Abstract : Detta arbete är ett exempel på hur man kan arbeta med lekmiljöer i natur för barn. Syftet var att gestalta ett utvecklingsförslag för en naturlekplats med hjälp av kunskap om vad som utgör en god lekmiljö. För att uppnå detta användes tre olika metoder. READ MORE

 2. 2. Social Sustainability Depends : a Study on Urban Transformation and Social Inclusion in Norra Sorgenfri

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marcus Ljunggren; Sebastian Renfro; [2018]
  Keywords : Norra Sorgenfri; Urban Transformation; Social sustainability; Gentrification; Municipal planning; Social Equity;

  Abstract : In many cities worldwide, decaying neighborhoods - residential or post-industrial - undergo urban renewal. Often located close to city centres, these neighborhoods hold the potential to be transformed into new, attractive residential- and mixed-use blocks. READ MORE

 3. 3. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Fackel; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

  Abstract : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. READ MORE

 4. 4. Disrupting linear street life

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : David von Martens; [2018]
  Keywords : architecture; block; street; arkitektur; gatan; kvarteret; sickla;

  Abstract : Kan den lokala gatan och omkringliggande arkitektur och urban design bli utmanad med nya sätt att se på kvartersbildning, gatumönster, publika funktioner och eventuella nya funktioner? Den första delen av projektet inkluderade litteraturstudier om staden och livet i staden, undersökningar av typiska och inspirerande urbana miljöer, kvarter och gatumiljöer, och även referensstudier över andra intressanta publika miljöer. Mitt examensprojekt avslutades med framtagandet av ett nytt designförslag för kvartersbildning, gatumönster och bebyggelse för ett område i Sickla öster om Stockholm. READ MORE

 5. 5. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helen Strid Bozac; [2018]
  Keywords : 1800-tal; trädgård; stilideal; Ormanäs; Skåne; gestaltning;

  Abstract : Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. READ MORE