Essays about: "structure proposal"

Showing result 1 - 5 of 198 essays containing the words structure proposal.

 1. 1. Reconstruction of past European land cover from pollen data: using spatial statistics and Crank-Nicolson Monte Carlo

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Lovisa Svensson; [2019]
  Keywords : Pollen data; compositional data; Dirichlet distribution; spatio-temporal reconstruction; Kronecker product; Gaussian Markov random field GMRF ; Markov Chain Monte Carlo MCMC ; Metropolis Hastings MH ; Metropolis adjusted Langevin algorithm MALA ; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Given a pollen data set from Europe over a time period, the aim is to reconstruct the past land cover by interpolating from the pollen data values to a continuous map. The data is on compositional form with three vegetation categories; coniferous forest, broadleaved forest and open land. READ MORE

 2. 2. The Weave - An Investigation into the Intersection of Craft and 3D-printing

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Albin Karlsson; Johanna Jonsson; [2019]
  Keywords : Arts and Architecture;

  Abstract : This project is a proposal for structural construction through fabrication and assembly of 3D-printed ceramic bricks developed side by side with a metaphysical investigation into the potential to express the living nature of matter through its material and formal attributes. Through an explorative process in the intersection of craft and digital fabrication, we have developed a system for LDM extrusion of composite bricks consisting of an outer ceramic shell and a low-density cementitious core, an integrated design flow based on procedural generation of fractal patterns and topological weaving, and an assembly logic capable of complex architectural expressions. READ MORE

 3. 3. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Falk; [2019]
  Keywords : dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Abstract : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. READ MORE

 4. 4. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 5. 5. Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Molly Algeborg Taipale; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; förtätning; gröna tak; takpark; artrikedom;

  Abstract : På grund av den rådande urbaniseringen i Sverige ökar ständigt efterfrågan på bostäder och andra faciliteter i staden. Den mark som är obebyggd och har potential att bebyggas är ofta grönområden. Utan grönska i städerna saknas en stor del av de förutsättningar som idag finns för god livskvalitet i urbana områden. READ MORE