Essays about: "preschool"

Showing result 1 - 5 of 185 essays containing the word preschool.

 1. 1. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 2. 2. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 3. 3. Teachers` Perception of Outdoor Learning : Benefits and Challenges of Outdoor Learning

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Author : Bukola Ayeme; [2020]
  Keywords : Outdoor activities; chidren; playing ground; development; teachers;

  Abstract : Outdoor learning has become very visible in recent times ,it is seen in different public medias such as magazines, on television, on various websites on internet, in the press and on public notice boards in different countries, accompanying different advertisements displaying a healthy lifestyle especially in early years of studies ( preschool ).The author seeks to address the perception of  Erasmus project “Dehors ” teachers`  experience outdoor, focusing majorly on the benefits and difficulties that these preschool teachers face while teaching outdoors. READ MORE

 4. 4. Using texts in the EFL classroom : A study of English teachers' use of text types in the lower grades

  University essay from Högskolan i Gävle/Engelska

  Author : Victoria Söderlund; [2020]
  Keywords : English; teacher usage; text types; English as a foreign language; elementary education;

  Abstract : This essay investigates the usage of text types in the younger English as a foreign language (EFL) classroom among preschool class and grade 1-3 teachers in Sweden. The essay focuses on identifying what type of texts teachers use, why they use them and how they are used. A combined quantitative and qualitative method was used to collect data. READ MORE

 5. 5. Differentiated instruction in the EFL Classroom : Accommodation for advanced students in Swedish Primary Education

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Author : Anne Loberg; [2020]
  Keywords : English as foreign language; primary education; advanced students; differentiated instruction;

  Abstract : Classrooms in Sweden are heterogeneous and this is acknowledged in the curriculum, stating that all students have an equal right to education at their own level. Teachers must, therefore, design their teaching plan taking this into account. READ MORE