Essays about: "profitability"

Showing result 1 - 5 of 1031 essays containing the word profitability.

 1. 1. Analysing the Impacts of Using Direct Shipments in the Distribution Network for Spare Parts

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Hugo Hedin; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Distribution is a part of the supply chain and refers to the steps taken to move and store a product from the supplier stage to the customer stage in the supply chain. Direct shipment is a concept within distribution and refers to shipping direct between a supplier and a retailer or customer. READ MORE

 2. 2. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ellen Bergvall; [2020]
  Keywords : årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Abstract : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. READ MORE

 3. 3. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Emelie Eriksson; [2020]
  Keywords : bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Abstract : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. READ MORE

 4. 4. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. READ MORE

 5. 5. Deploying collective PV selfconsumption in France : System design, barriers, and policy recommendations

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Fatou Bintou Dieme; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : A collective self-consumption project defines a community made of different electricity consumers that gather around a decentralized distributed energy generation system in order to supply part of their electric demands through self-consumption of the decentralized electricity produced. Solar photovoltaic (PV) technology is the most used decentralized energy generation system. READ MORE