Essays about: "punkare"

Found 2 essays containing the word punkare.

 1. 1. Ungdomar i alternativa subgrupper och självskadebeteende (NSSI) – punkare, gothare och hårdrockare

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Daisy Nordin; Oskar Sam; [2018]
  Keywords : Adolescents; Subgroups; Depression; Self-harm; NSSI.; Ungdomar; Subgrupp; Depression; Självskada; NSSI.;

  Abstract : Självskadebeteende är en komplicerad företeelse som förekommer vanligast under tonårstiden. Tidigare litteratur har kunnat se en koppling mellan självskada och identifikation med vissa subgrupper såsom goth, punk och hårdrockare. READ MORE

 2. 2. Hierarchy through Anarchy : performing punk and the outline to a theory of scene

  University essay from Lunds universitet/Sociologi

  Author : Erik Hannerz; [2004]
  Keywords : punkare; livsstilar; subkulturer; punk culture; scene; properties; performance; subculture; crust; stratification; social construction; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Abstract : The purpose of this study is to analyze and theorize punk and to investigate how punk is being performed. But also to counter previous descriptions of punk as a subculture, counter-culture or field and present the outline to a theory of scene. READ MORE