Essays about: "related literature and studies time management"

Showing result 1 - 5 of 62 essays containing the words related literature and studies time management.

 1. 1. Skolvägens betydelse för barn och ungdomars skolgång och skolresultat : en fallstudie om förutsättningarna i Broby

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Persson; [2023]
  Keywords : Aktiv skolpendling; barns rörlighet; barn och trafiksäkerhet; skolprestationer;

  Abstract : Forskning visar att en aktiv skolväg bidrar till bättre skolresultat och hälsosammare liv för elever. Forskning visar också att barn och ungdomar som aktivt tar sig till skolan (till fots eller med hjälp av cykel) minskar medan allt fler blir transporterade till skolan med bil. READ MORE

 2. 2. Implementation analysis of an information sharing system within the Supply Chain

  University essay from Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Author : Zhicheng Han; Yining Shao; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Purpose - The purpose of this paper is to help third-party logistics providers solve the difficulties in implementing a new system for their information related operations. To fulfill this purpose, three research question have been made: 1. What makes the implementation of the information system difficult for third-party logistics providers? 2. READ MORE

 3. 3. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Thuresson; [2022]
  Keywords : hälsofrämjande; ; ; ; ; ; ; friluftsområde; Mariebergsskogen; städer; förvaltning; naturområden; planering;

  Abstract : Den urbana miljön blir en allt mer vanlig plats i vårt samhälle, och i allt större utsträckning så både lever och arbetar vi inom städernas ramar. För 200 år sedan bodde de allra flesta av oss, 90 procent på landsbygden, och idag är siffrorna omvända. 85 procent av Sveriges befolkning bor inom tätorter. READ MORE

 4. 4. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Olsson; [2022]
  Keywords : samnyttjande; förskolegård; allmän park; lek; förskolebarn; friyta; miljöerbjudanden; behavior settings;

  Abstract : Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor. I den täta staden är det en utmaning att avsätta tillräckligt stora friytor för barn, då detta står i konflikt med andra markanspråk. READ MORE

 5. 5. The management control package and its relation to job satisfaction : A CASE STUDY AT SANKT KORS FASTIGHETS AB

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Niklas Wesslander; [2022]
  Keywords : Management control; Management control package; Configuration of management control package; Job satisfaction;

  Abstract : Job satisfaction or dissatisfaction stems from the value alignment of a person's work-related needs and what the organization is offering. To increase job satisfaction can be seen as something worth pursuing in its own right, but it also has societal benefits in how it affects the health of employees. READ MORE