Essays about: "Risk management"

Showing result 1 - 5 of 1748 essays containing the words Risk management.

 1. 1. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Keywords : SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Abstract : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... READ MORE

 2. 2. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 3. 3. Assessing the potential for vertical urban agriculture for multi-storey buildings : a case study of the proposed Culture Casbah development in Rosengård, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Francisco Javier Valerio Trujillo; [2020]
  Keywords : urban agriculture; well-being; sustainable development; urban ecological infrastructure; food security; densification; urban ecology infrastructure; community gardens;

  Abstract : This thesis proposes the use of urban agriculture as a tool to address three global challenges related to population growth in cities; densification, climate change and health risk by studying the history and benefits of urban agriculture, it is possible to understand the benefits in better integrating urban agriculture into new urban infrastructure, particularly in high-density housing areas. These benefits include; better living conditions, reduced food transportation, stormwater management and strong links between communities. READ MORE

 4. 4. Rethinking Resilience: Can Dikes Save Korsør from Drowning?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Vernisa Dedic; [2020]
  Keywords : Korsør; Halsskov; Slagelse Kommune; Denmark; resilience; strategy; flood resilience robustness; adaptability; transformability; flood-risk management; flooding; Social Sciences;

  Abstract : In 2006, the city of Korsør in Slagelse Municipality in Denmark experienced the worst storm surge recorded in history. In order to prevent greater damage of buildings and sensitive infrastructures in the future, dikes and evacuation procedures have been brought up for discussion. READ MORE

 5. 5. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE