Essays about: "sheep"

Showing result 1 - 5 of 257 essays containing the word sheep.

 1. 1. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecka Albinsson; [2021]
  Keywords : fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Abstract : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. READ MORE

 2. 2. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries)

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Elin Engerström; [2021]
  Keywords : E. alces; E. rangiferi; elaphostrongylosis; muscleworm; brainworm; small ruminant; eosinophilia; biochemistry; serum chemistry;

  Abstract : The aim with this study was to investigate the effects Elaphostrongylus alces and Elaphostrongylus rangiferi have on haematology and blood chemistry in experimentally infected animals. The nematodes of genus Elaphostrongylus spp. can cause neurologic disease, myositis, verminous pneumonia and increased mortality. READ MORE

 3. 3. A lynx in a sheep's pasture : environmental factors and hunting affecting lynx depredation on domestic sheep in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Marc Velling; [2021]
  Keywords : Lynx lynx; Scandinavia; conservation; human-wildlife conflict; depredation; spatial analysis; survival analysis; protective hunting; carnivore; lethal control;

  Abstract : Large predators have made a return in Europe in the past decades. In Scandinavia, the Eurasian Lynx (Lynx lynx) has expanded its distribution further south and recolonized past areas. Due to the recolonization, lynx management has become part of the public discourse in Sweden. One factor of this discourse is depredation on domestic sheep. READ MORE

 4. 4. Lentivirus hos små idisslare : en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Hedlund Salenstedt; [2021]
  Keywords : get; lentivirus; kaprin artrit encefalit; maedi; visna; SRLV; CAE; MV; CAEV; VMV;

  Abstract : Lentivirus är ett genus bestående av icke-onkogena virus i virusfamiljen Retroviridae, subfamilj Orthoretrovirinae, som karaktäriseras av lång inkubationstid, snabb mutationstakt och en omfattande motståndskraft mot värdens immunförsvar. Lentivirus som infekterar får och getter går under det gemensamma namnet small ruminant lentivirus (SRLV). READ MORE

 5. 5. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Ådén; [2021]
  Keywords : betesfeber; get; Anaplasma phagocytophilum; Anaplasma ovis; kompetitiv ELISA; PCR;

  Abstract : Anaplasmos orsakat av olika underarter inom bakteriesläktet Anaplasma spp. är en vanligt förekommande vektorburen sjukdom bland olika idisslare utomlands. Symptom som kan ses är bl.a. READ MORE