Essays about: "incentive compensation systems"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words incentive compensation systems.

 1. 1. Opportunities and barriers for an increased flexibility in residential consumers’ electricity consumption

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS; KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Amanda Sten; Katja Åström; [2016]
  Keywords : Demand side flexibility; residential consumers; demand response programs; price signals; load control; load reductions; Efterfrågeflexibilitet; elkonsumenter; efterfrågeflexibilitetstjänster; prissignaler; effektjustering; effektreduktion;

  Abstract : I Sverige står hushållen för en stor del av den slutliga elanvändningen och deras konsumtionsmönster bidrar till att skapa höga förbrukningstoppar, särskilt under vintermånaderna när elbehovet är som störst. Om hushållen kunde tänka sig att vara mer flexibla i när de använder el skulle förbrukningstoppar kunna dämpas avsevärt och balansen mellan elproduktion och elanvändning bli lättare att upprätthålla. READ MORE

 2. 2. Top Management Compensation and Firm Performance : A matter of context?

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Anna Lindström; Johanna Svensson; [2016]
  Keywords : Top Management; Firm Performance; Variable Compensation; Reward System; Pay for performance; Agency Theory; Self-determination theory; Contingency theory;

  Abstract : During the past decades, CEO and board compensation has increased substantially. Top management compensation and firm performance has been an extensively researched subject, and a large amount of previous studies have examined the relation of top management pay and firm performance. READ MORE

 3. 3. Belönings- och motivationssystem : en studie av två livsmedelsbutiker

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Shaké Baghdasarian; Baraa Poules; [2014]
  Keywords : belöningssystem; belöning; motivationssystem; motivation; förmåner; feedback; kommunikation; livsmedelsbutiker; butikschef; anställda;

  Abstract : I dagens samhälle förekommer många debatter om människors rättigheter och arbetsmiljöer. Arbetsplatsen är ofta föremål för uppmärksamhet i media. Skandaler i media och social media har pekat på hur viktigt det är med jämnlikhet och trivsel på arbetsplatsen. READ MORE

 4. 4. Corporate standards and local decisions: A cross-country comparison of variable compensation design in a decentralized MNC

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Rehan Chaudhry; Jessica Eidvall; [2013]
  Keywords : MNCs; incentive systems; national cultures; corporate culture; standardization versus adaptation;

  Abstract : Despite an intense rate of globalization, cultural diversity has not decreased (Scholte, 2002) and managing different national cultures therefore continues to be ever-present for multinational corporations (MNCs). Previous research on performance management systems (PMSs) in MNCs has found considerable differences as well similarities when conducting cross-national research on the design of incentive systems (Van der Stede, 2003; Jansen et al. READ MORE

 5. 5. Effective private enforcement of EU competition law : A justification for legislative harmonization of national procedural rules?

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Lisa Rylander; [2013]
  Keywords : private enforcement; EU competition law; private enforcement; EU competition law;

  Abstract : In the strive towards a highly competitive market, the European Commission has long promoted an extensive use of so-called private enforcement, where individuals claim their rights, as guaranteed by the acquis communautaire, before national courts. The incentive to litigate is, mostly, the right to receive damages for loss suffered due to another private party’s violation of the EU antitrust rules, established by the CJEU in its famous ruling in Courage, in 2001. READ MORE