Essays about: "incentive compensation systems"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words incentive compensation systems.

 1. 1. Impact and Perception of the Human-Wildlife Conflict; a Spatial Case Study of Management and Strategies in Skåne County

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Isabelle Bastholm; Victoria Fransson; [2019]
  Keywords : Human wildlife conflict; HWC; Environmental science; Skåne;

  Abstract : This study seeks to find the best strategies to be implemented to decrease the human-wildlife conflict (HWC). Other countries management practises and strategies to manage HWC was reviewed, in order to identify if Skåne county in Sweden could pursue improvements. READ MORE

 2. 2. Agreement for increased energy efficiencybetween property owners and tenants : For an increased share of sustainable grocery stores

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Josefine Hagdahl; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Every day, climate change with increasing greenhouse gases becomes a bigger and bigger problem due to a growing population, urbanization and higher living standards, where the energy sector is the biggest cause of the emission problems. Housing and service correspond to onethird of Sweden's carbon dioxide emissions and one-third of Sweden's total final energy use, and a reduced climate impact and reduced energy use are required, not least from buildings that represent such a large part of the problem. READ MORE

 3. 3. Opportunities and barriers for an increased flexibility in residential consumers’ electricity consumption

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS; KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Amanda Sten; Katja Åström; [2016]
  Keywords : Demand side flexibility; residential consumers; demand response programs; price signals; load control; load reductions; Efterfrågeflexibilitet; elkonsumenter; efterfrågeflexibilitetstjänster; prissignaler; effektjustering; effektreduktion;

  Abstract : I Sverige står hushållen för en stor del av den slutliga elanvändningen och deras konsumtionsmönster bidrar till att skapa höga förbrukningstoppar, särskilt under vintermånaderna när elbehovet är som störst. Om hushållen kunde tänka sig att vara mer flexibla i när de använder el skulle förbrukningstoppar kunna dämpas avsevärt och balansen mellan elproduktion och elanvändning bli lättare att upprätthålla. READ MORE

 4. 4. Top Management Compensation and Firm Performance : A matter of context?

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Anna Lindström; Johanna Svensson; [2016]
  Keywords : Top Management; Firm Performance; Variable Compensation; Reward System; Pay for performance; Agency Theory; Self-determination theory; Contingency theory;

  Abstract : During the past decades, CEO and board compensation has increased substantially. Top management compensation and firm performance has been an extensively researched subject, and a large amount of previous studies have examined the relation of top management pay and firm performance. READ MORE

 5. 5. Belönings- och motivationssystem : en studie av två livsmedelsbutiker

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Shaké Baghdasarian; Baraa Poules; [2014]
  Keywords : belöningssystem; belöning; motivationssystem; motivation; förmåner; feedback; kommunikation; livsmedelsbutiker; butikschef; anställda;

  Abstract : I dagens samhälle förekommer många debatter om människors rättigheter och arbetsmiljöer. Arbetsplatsen är ofta föremål för uppmärksamhet i media. Skandaler i media och social media har pekat på hur viktigt det är med jämnlikhet och trivsel på arbetsplatsen. READ MORE