Essays about: "testrigg"

Showing result 1 - 5 of 64 essays containing the word testrigg.

 1. 1. Concept Design and Prototyping of a Test Rig for In Vitro Hemolysis Assessment of Pulsatile Blood Pumps : A design with an Improved Blood Filling and De-airing Interface

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Yun-Ting Lee; [2022]
  Keywords : Hemolysis assessment; test rig design; mock loop; pulsatile flow blood pumps; blood filling and de-airing processes; Hemolysbedömning; testriggdesign; mock loop; pulserande blodpumpar; blodfyllning och avluftningsprocesser;

  Abstract : Hemolysis assessment of heart pumps is necessary to be carried out before progressing to clinical trials. Blood pump hemolysis assessment standards, such as ASTM F1830 and F1841, were initially based on continuous flow pumps and included the pulsatile flow pumps later in 2019. READ MORE

 2. 2. Accelerated Testing of the End-plate Assembly of a Redox Flow Battery

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Saksham Jindal; [2022]
  Keywords : Energy Storage; Flow Batteries; Accelerated Testing; Contact Resistance; Endplate Assembly; Leak Rate; Stack Design; Energilagring; flödesbatterier; accelererad provning; kontaktmotstånd; montering av ändplattor; läckagehastighet; utformning av staplar.;

  Abstract : As the world transitions to intermittent renewable energy sources like solar and wind, the need for long-duration energy storage technologies is becoming more and more prominent. In this regard, flow batteries are seen as a promising solution, owing to their inherent advantages like decoupling of power and energy, extremely high cycle life and negligible self-discharge. READ MORE

 3. 3. Thermal transients study for the ESS target helium cooling system

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Author : Hannes Björk; [2022]
  Keywords : ESS; European Spallation Source; models; Modelica; system identification; sensors; cooling system; Technology and Engineering;

  Abstract : The European Spallation Source (ESS) is going to be the worlds most powerful spallation source once in full operation. The neutrons used by scientists and engineers are spallated from a rotating wheel of wolfram, being bombarded by accellerated protons. READ MORE

 4. 4. Development of a Performance Test for Fuel Filter Media

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Akhil Pavadad; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Globalt sett är tunga transporter starkt beroende av fossila bränslen. Under de senaste åren har deras livslängd och miljöpåverkan granskats under nya uppkomna policyn, vilka är inriktade mot en grönare och hållbar framtid. READ MORE

 5. 5. Temperature sensing on a linear wear test rig for plastic components

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Anton Grahn; Sebastian Granlund; [2022]
  Keywords : Accelerated Life Testing; Wear; ALT; Thermocouple; Thin Film RTD; 3D-Printing; PA12; Heat Flow; Accelererad livslängdstestning; ALT; Förslitning; Termoelement; Film RTD; 3DUtskrivning; PA12; Värmeflöde;

  Abstract : För att verifiera att komponenter håller under en förväntad livslängd kan en Accelererad Livstids Testning (ALT) användas. En av huvudaspekterna som kan förstöra ett ALT-test av plastkomponenter är om kontakttemperaturen överstiger glasövergångstemperaturen. Detta eftersom det förändrar testkomponentens materialegenskaper. READ MORE