Essays about: "aim of life"

Showing result 1 - 5 of 2250 essays containing the words aim of life.

 1. 1. Virtual Test Cell : a Real-Time digital twin of an internal combustion engine

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Rasmus Malmqvist; [2024]
  Keywords : Virtual Test cell; Digital twin; Software in the loop; Real-time;

  Abstract : As the world is evolving faster and technology gets cheaper and more powerful, simulations are proving to be more and more beneficial. Simulations allow for faster development with less lead time between iterations which means that product versions can be released more often and at less cost. READ MORE

 2. 2. Adherence in patients with heart failure. Relationships to symptom burden and hospitalization frequency : A cross-sectional survey study

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Author : Helen Moe; [2024]
  Keywords : Adherence; Cross sectional study; Heart failure; Hospitalization-frequency; Non-adherence; Symptom burden;

  Abstract : Aim: The aim of the study was to investigate the degree of adherence and non-adherence to treatment regimen in the population with heart failure, as well as to explore relationships to symptom burden and hospitalization-frequency. Introduction: Heart failure – a chronic disease with a somber prognosis and high mortality, incidence and prevalence increasing world-wide. READ MORE

 3. 3. Blågröna lösningar i en grå stadsdel

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hiller; Niklas Jönsson; [2024]
  Keywords : Blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; regnbäddar; biofilter; svackdiken; permeabel markbeläggning; öppet förstärkningslager; växtval; Gåsebäck; Helsingborg;

  Abstract : Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad händer när vattnet istället för resurs blir en belastning? Stora andelar hårdgjorda ytor i kombination med skyfall kan skapa problem i städer. I miljöer med mycket asfalt eller betong, förändras vattnets naturliga kretslopp. READ MORE

 4. 4. Local History Awareness : And its Influence on Young People in a Post-Communist Region

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Marwan M. Hassan; [2024]
  Keywords : local history; place attachment; regional affiliation; regional pride; civic engagement; social trust; regional identity; mobile learning; mobile website; post-communist communities; retrospective qualitative interviews; Eberswalde; East Germany;

  Abstract : This project explores the impact of a mobile website (MWS) designed to enhance knowledge and interest in local history among residents of Eberswalde as a sample for an Eastern German post-communist city. It aims to strengthen the sense of regional identity and attachment, potentially affecting their decision to remain in or leave the region. READ MORE

 5. 5. Medlemmarnas värderingar i ett lantbrukskooperativ : en studie om medlemmarnas upplevda värde i förhållande till ålder

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Charlotte Alicia Möller; Märta Wässman; [2024]
  Keywords : kooperativ; upplevt värde; medlemskap; lantbrukskooperativ; mänskliga värderingar;

  Abstract : Sverige har idag omkring 1,2 miljoner företag varav drygt 58 000 klassas som jordbruksföretag. Sedan år 1990 har antalet jordbruksföretag i Sverige minskat med 40 %, vilket delvis kan förklaras av den produktionsförändring som sker samt pressade priser på bland annat insatsvaror. READ MORE