Essays about: "tightening torque scania"

Found 2 essays containing the words tightening torque scania.

 1. 1. Development of a new rotational angle selector attachment for tightening tools

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Moinak Banerjee; Sanket Kulkarni; [2019]
  Keywords : Product development; angle selector; torque; nut-runner; optimisation; Produktutveckling; vinkelväljare; vridmoment; mutterdragare; optimering;

  Abstract : The design solution for angle selector attachment is developed and carry forward based on initial case study done by KTH Södertäjle students. This project is carried out to find the answers for few questions viz. potential concept design solution, considering the requirements given by Scania that needs to be fulfilled. READ MORE

 2. 2. QUALITY ASSURANCE THROUGH SMART ANGLE MONITORING : IMPROVEMENT OF TIGHTENING IN SCANIA’S CAB AS-SEMBLY AND IMPLEMENTATION INTO AN INDUSTRY 4.0 BASED SYSTEM

  University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Author : CARLOS CERVANTES; Esmaeil Nik Arman; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Det finns för tillfället ett ökat behov för tillverkande företag att uppnå flexibla, smarta och rekonfigurerbara processer för att kunna hantera en dynamisk och global marknad (San-tos, et al., 2017). READ MORE