Essays about: "THESIS TITLE"

Showing result 1 - 5 of 629 essays containing the words THESIS TITLE.

 1. 1. "We are actually doing this for real”: Organizational identity and identification when CSR is part of the business model

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Olof Skäremo; Misha Voss Gustavsson; [2021]
  Keywords : CSR; sustainable business model; organizational identity organizational identification; Business and Economics;

  Abstract : Title: “We are actually doing this for real”: Organizational identity and identification when CSR is part of the business model Seminar date: 1st of June 2020 Course: BUSN49 Degree Project in Managing People, Knowledge and Change Authors: Misha Voss Gustavsson & Olof Skäremo Supervisor: Monika Müller Key words: CSR, sustainable business model, organizational identity & organizational identification Purpose: The purpose of this study is to contribute to the understanding of how CSR affects the organizational identity and identification when it is incorporated into the business model. Methodology: The thesis is based on a qualitative method in order to focus on employees’ perceptions. READ MORE

 2. 2. Force-velocity profiling among handball-players

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Author : Pontus Axell; Kalle Öberg; [2020-08-17]
  Keywords : Force-Velocity Profiling; Force-Velocity Relationship; Handball; Performance Analysis; Activity profiles; Vertical Jump; Developing Power;

  Abstract : Bachelor thesis 15 hpTitle Force-velocity profiling among elite handball-players Program: Sports Coaching Level: Basic Supervisor: Dan Fransson Examiner: Stefan Lindinger Total pages: 25 (attachment included) Semester/year: Vt 2020.... READ MORE

 3. 3. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE

 4. 4. The Role of Organizational Culture on Green Marketing

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Lucia Chuwa; Ukpemeobong Ibokette; [2020]
  Keywords : Green marketing; green marketing mix; organizational culture; Sweden; Nigeria; environmental sustainability and Natural Resource Based View Theory.;

  Abstract : Title: The Role of Organizational Culture on Green Marketing Level: Final Thesis for Master’s Degree Program Authors: Lucia Gido Chuwa  and Ukpemeobong Usen Ibokette Supervisor: Dr. Daniella Fjellström Examiner: Dr. READ MORE

 5. 5. The Wrong Amazon Is Burning : A qualitative case study of a protest movement against the Cyber Valley in Tübingen

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Author : Christina Boger; [2020]
  Keywords : activism; civil resistance; Cyber Valley; militarism; protest movement; case study; antimilitarism; protest actions; surveillance;

  Abstract : This thesis investigates the resistance of actors of civil society against perceived militarism, by means of a qualitative case study. As the title suggests, the establishment of a “Cyber Valley” in Tübingen, has not only been met with approval by local citizens. READ MORE