Essays about: "THESIS TITLE"

Showing result 1 - 5 of 632 essays containing the words THESIS TITLE.

 1. 1. The influence of guerrilla marketing on consumers’ purchasing behavior

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Zeineb Tarek Jawad Al Fattal; Ismael El Rharbaoui; Amara Aldebe; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Date: 2021/01/21 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Amara Aldebe, Ismael El Rharbaoui.  Zeinab Al Fattal Title: The influence of guerrilla marketing on purchasing behavior Tutor: Leanne Johnstone Keywords: guerrilla marketing, consumers’ behavior, purchasing behavior, marketing communication, brand image, WoM Researchquestion: How does guerrilla marketing influence consumers purchasing behavior? Purpose: To examine the effect of guerrilla marketing on purchasing behavior Method: Qualitative research technique Conclusion: The impact of guerrilla marketing on purchasing behavior mainly dependson the brand image and how innovative the guerrilla campaign is . READ MORE

 2. 2. "We are actually doing this for real”: Organizational identity and identification when CSR is part of the business model

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Olof Skäremo; Misha Voss Gustavsson; [2021]
  Keywords : CSR; sustainable business model; organizational identity organizational identification; Business and Economics;

  Abstract : Title: “We are actually doing this for real”: Organizational identity and identification when CSR is part of the business model Seminar date: 1st of June 2020 Course: BUSN49 Degree Project in Managing People, Knowledge and Change Authors: Misha Voss Gustavsson & Olof Skäremo Supervisor: Monika Müller Key words: CSR, sustainable business model, organizational identity & organizational identification Purpose: The purpose of this study is to contribute to the understanding of how CSR affects the organizational identity and identification when it is incorporated into the business model. Methodology: The thesis is based on a qualitative method in order to focus on employees’ perceptions. READ MORE

 3. 3. What Goes Around Comes Around

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Rebecca Tisén; Carolina Wester; Frida Briggner; David Mirosavic; [2021]
  Keywords : Leadership; Donald Trump; Media; Social constructionism; Social Contagion; Business and Economics;

  Abstract : Title: What Goes Around Comes Around Seminar date: 15th of January 2021 Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 University Credits Points Authors: Frida Briggner, David Mirosavic, Rebecca Tisén, Carolina Wester Advisor: Nadja Sörgärde Keywords: Leadership, Donald Trump, Media, Social constructionism, and Social Contagion Purpose: The purpose of the thesis is to investigate how two equally strong perceptions of the same leader are created based on the media's role in society. To examine this, we will study CNN and Fox News’s portrayals of Donald Trump´s leadership. READ MORE

 4. 4. Force-velocity profiling among handball-players

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Author : Pontus Axell; Kalle Öberg; [2020-08-17]
  Keywords : Force-Velocity Profiling; Force-Velocity Relationship; Handball; Performance Analysis; Activity profiles; Vertical Jump; Developing Power;

  Abstract : Bachelor thesis 15 hpTitle Force-velocity profiling among elite handball-players Program: Sports Coaching Level: Basic Supervisor: Dan Fransson Examiner: Stefan Lindinger Total pages: 25 (attachment included) Semester/year: Vt 2020.... READ MORE

 5. 5. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE