Essays about: "review of literature for financial analysis"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the words review of literature for financial analysis.

 1. 1. Comprehending the concept of AML risk management: From ostrich policy to number one priority

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Viktor Löfgren; Anton Melkersson; [2020-07-01]
  Keywords : AML; Governance; Competing logics; Risk management; AML regulation; Nordic bank scandal;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. How initiatives towards transforming the Role of Controllers play out – A field study examining the changing role of controllers at Volvo Cars

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Victoria Andersson; Karin Enström; [2020-07-01]
  Keywords : Controllers; Management Accountants Accounting; Institutional Theory; Institutional Environment; Institutional Entrepreneur Entrepreneurship; Digital Transformation; Big Data and Business Intelligence Analytics;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 3. 3. Impact Investing in the Residential Real Estate Sector

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Gustav Östgren; Hugo Tedroff; [2020]
  Keywords : Impact investing; Sustainable investing; Sustainability; Sustainability accounting; Residential real estate; Real estate management; Business and Economics;

  Abstract : The investing industry has historically been built around the sole purpose to bring superior financial returns to investors. Due to the rising concern towards global social and environmental issues, investments promoting sustainable development have grown popular. Centring sustainable investments debate is the strategy impact investing. READ MORE

 4. 4. Understanding the Changing Dynamics of Rural Development in Dolakha, Nepal

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Benjamin Pablo Jungblut; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Rural Development; Strategic Action Fields; Rural Advisory Services; Nepal; International Development Aid;

  Abstract : There is ample debate around the conceptualizations of rural development as well as its implementation and impacts. Contemporary understandings underline the importance of social movements in social change, which has become a fundamental part of development. READ MORE

 5. 5. Att mäta och jämföra hållbarhet : en fallstudie av tre svenska skogsbolag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Albin Nyström; Anders Nytell; [2020]
  Keywords : ekoeffektivitet; GRI; miljömålsrapportering; miljönytta; skogsindustri; eco-efficiency; environmental reporting; environmental benefits; forestry; GRI;

  Abstract : Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna. En hållbarhetsrapport ska ge information om företagets arbete med hållbarhetsfrågor och dess påverkan på den värld det verkar i. READ MORE