Essays about: "urban farming"

Showing result 1 - 5 of 166 essays containing the words urban farming.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 2. 2. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 3. 3. Analyses of microbial community in nutrient solution with biofertilizer and risk assessment of establishment of pathogens

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Julia Södergren; [2020]
  Keywords : Biofertilizer; hydroponic; 16S rRNa sequencing; challenge testing; calorimetry; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : The societal interest for a more sustainable and circular food production is increasing. Hydroponic farming is an alternative way of growing vegetables that can bring farming into urban environments, reducing long transports of food. In parallel, the focus in waste treatment is being more directed toward resource recovery. READ MORE

 4. 4. Agricultural vulnerability to changing rainfall patterns: Assessing the role of smallholder farmers’ perceptions and access to weather forecast information in adaptation-decision making : case study of the North-Western provinces, Rwanda

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Didier Muyiramye; [2020]
  Keywords : vulnerability; perception; weather forecast information; changing rainfall patterns; heavy rainfalls; floods; smallholder farmers; adaptation;

  Abstract : Adverse weather is currently among the crucial challenges facing agricultural development in sub-Saharan Africa. With climate change and variability increasing, rainy seasons are becoming more and more unpredictable. Heavy rainfalls and severe flooding have increased, affecting smallholder farming and rural livelihoods considerably. READ MORE

 5. 5. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anton Castenberg; [2020]
  Keywords : urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Abstract : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. READ MORE