Essays about: "Statutory Audit"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words Statutory Audit.

 1. 1. Legitimacy : Sources in the high-risk industries

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Author : Elisabeth Haraldsson; Johan Sandgren; [2018]
  Keywords : statutory audit; auditor; auditing; accountant; high-risk industries; restaurant; stakeholders; legitimacy; lagstadgad revision; revisor; revision; bokförare; högriskindustrin; restaurang; intressenter; legitimitet;

  Abstract : Bakgrund: År 2017 lämnade Riksrevisionen en rapport gällande avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige, vilket trädde i kraft under 2010. Riksrevisionen förklarade i denna rapport att lagändringen skapade obalans i Sveriges ekonomi. READ MORE

 2. 2. Which small firm manager will opt out of having a voluntary audit in Sweden?

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Caroline Nilsson; Naseer Hameed; [2017]
  Keywords : Voluntary audit; Statutory audit; Managerial characteristics; Small firm;

  Abstract : The business world and its perceived complex accounting structure has made a path for audit to acquire a key role in terms of delivering independent opinions considering the management assertions of the financial statements, as well as in assurance and advisory services. Both opinions and services are equally important for managers, owners and stakeholders of companies that are obliged to issue an audit report and for companies that operate in a context where audits are voluntary. READ MORE

 3. 3. The Effects of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Quality

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Sebastian Augustsson; Alexander Österlind; [2017]
  Keywords : Mandatory audit firm rotation; mandatory rotation; auditor competence; auditor independence; audit quality;

  Abstract : In 2014, the new statutory audit framework proposed by EU was adopted and eventually implemented in Sweden in 2016. The framework included a mandatory audit firm rotation every ten years for public interest entities, with the main objective of enhancing auditor independence. READ MORE

 4. 4. The Effect of Non-Audit Services on Auditor Independence : A study on 11 food retail- and wholesale companies in the United Kingdom

  University essay from Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Author : Sofie Berg; Caroline Moré; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Purpose – The purpose of this study is to investigate the effect of non-audit services on auditor independence, and the importance of non-audit services as a source of income for audit firms in the United Kingdom. Design/method/approach – This study will examine 11 companies in the food retail- and wholesale industry during 2007 - 2014. READ MORE

 5. 5. Redovisningskonsultens och revisorns betydelse för information i förvaltarberättelser vid konkurs : en studie utifrån revisionspliktens avskaffande

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Joel Sitbon; [2016]
  Keywords : Förvaltarberättelse; Konkursförvaltning; Revisionsplikt;

  Abstract : När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. READ MORE