Essays about: "utbyte"

Showing result 1 - 5 of 209 essays containing the word utbyte.

 1. 1. Reactivity increasement of prehydrolysis kraft pulp from Acacia crassicarpa and Eucalyptus hybrids

  University essay from KTH/Träkemi och massateknologi

  Author : Edward Tandy; [2022]
  Keywords : Acacia crassicarpa; Eucalyptus hybrids; Pentosan removal; Pulp yield; Prehydrolysis kraft pulp; Reactivity; Acacia crassicarpa; Eucalyptushybrider; Förhydrolyserad kraftmassa; Massautbyte; Pentosan; Reaktivitet;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete var att öka reaktiviteten hos förhydrolyserad kraftmassa genom att använda tidigare förhydrolysat och svavelsyra under förhydrolysen. Först bestämdes den kemiska sammansättningen av två olika vedråvaror (Acacia crassicarpa och Eucalyptushybrider) för att observera och korrelera med förhydrolysprocessen. READ MORE

 2. 2. Discovering the Project Manager Identity : Construct Versus Acquisition

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : PETER MOUYIASIS; [2022]
  Keywords : Project Manager Identity; peak performance; endless curiosity; psychological shield; Projektledare; identitet; induktion; topprestation; oändlig nyfikenhet; psykologisk sköld;

  Abstract : Aim and Background: This study aims to explore and answer how the Project Manager Identity is constructed and/or acquired from a social science, behavioristic perspective. On this account eleven project manager professionals and scholars have been selected to participate, due to their rich experience in the field and their highly exciting profiles as to share insights and knowledge. READ MORE

 3. 3. Students' Influences on Sustainability Education : Going Beyond Listening to Students' Voices

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Silvio Niessner; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : While many actors agree that higher education plays a key role for a sustainability trans- formation of our society, there is no consensus on how higher sustainability education should look like. In this discourse, the students’ perspectives are currently underrepre- sented and their participation rarely goes beyond passive consultation, which means that they cannot have any real influence. READ MORE

 4. 4. Modification of lignin derivatives for polymerization in water

  University essay from KTH/Ytbehandlingsteknik

  Author : Adrian Södergren; [2022]
  Keywords : biobased monomer; ferulic acid; radical polymerization; styrenic mononer; lignocellulose; biobaserad monomer; ferulsyra; radikalpolymerisation; styrenliknande monomer; lignocellulosa;

  Abstract : För att möjliggöra en hållbar utveckling skiftar många polymerforskares fokus just nu från att syntetisera polymerer från fossila resurser till att producera biobaserade polymerer från exempelvis träd. Av särskilt intresse är lignin, som utgör ungefär en tredjedel av allt växtmaterial men i nuläget oftast används som bränsle. READ MORE

 5. 5. Design space exploration using HLS in relation to code structuring

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Debraj Das; [2022]
  Keywords : Design Space Exploration DSE ; High level Synthesis HLS ; Design Methodology;

  Abstract : High Level Synthesis (HLS) is a methodology to translate a model developed in a high abstraction layer, e.g. C/C++/SystemC, that describes the algorithm into a Register-Transfer level (RTL) description like Verilog or VHDL. READ MORE