“Advocating injustice” - a qualitative content analysis concerning the legitimization regarding the transgender service- ban in the US military.

University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Abstract: Den 12 april 2019 verkställdes ett förbud mot transpersoners militärtjänstgöring, av president Donald Trump och försvarsdepartementet. Förbudet antogs trots resultaten från RAND-studien, en studie som genomfördes endast ett år före förbudet, som drog slutsatsen att transpersoner borde få tillåtas tjänstgöra i militären. Flera individer motsatte sig till detta förbud, och vissa valde även att stämma presidenten och de andra inblandade. Presidenten och resten av de åtalade representerades av flera försvarare. Syftet med denna studie är att undersöka försvararnas argument för förbudet, och få en tydligare förståelse kring hur de försöker legitimera och försvara förbudet, samt hur det kan tolkas genom den här studiens valda teoretiska ramverk. Detta kommer att uppnås genom att använda en kvalitativ och deduktiv innehållsanalys, diverse tidigare forskning kring forskningsämnet, och ett teoretiskt ramverk som definieras och motiveras av termer såsom 'hegemonisk maskulinitet' och 'transgender', för att nämna ett par. Resultaten som denna studie kommer fram till handlar om legitimering för uteslutande av en viss grupp av individer för att de inte kan uppfylla kraven för ett hegemoniskt maskulint narrativ.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)