Essays about: "Ismar Didic"

Found 1 essay containing the words Ismar Didic.

  1. 1. “To be or not to be?” - an essay about the debate that emerged from the opposition of Rebecca Tuvel's article and it’s examination regarding the concept of humanity.

    University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Author : Ismar Didic; [2018]
    Keywords : Transgender; gender; race; sexism; racism; human rights; rights; Social Sciences;

    Abstract : I april 2017, blev Rebecca Tuvel, en av författarna till den feministiska filosofiskriften Hypatia, kritiserad för en artikel som hon hade skrivit och som hade publicerats av den akademiska tidskriften. Artikeln som Tuvel skrev, innefattade ett jämförande av Rachel Dolezal, en vit kvinna som identifierade sig som svart, med det av Caitlyn Jenner, en trans kvinna. READ MORE