Essays about: "importance of material management"

Showing result 1 - 5 of 121 essays containing the words importance of material management.

 1. 1. The Patchwork of Knowledge Management A qualitative study on how Knowledge Management is understood in the professional context of Swedish business law firms

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Ida Ahlsson; Marija Stupljanin; [2017-07-04]
  Keywords : Knowledge Management; Professional Service Firms; Business Law Firms; KM Professionals; Institutional Logics; Emerging Logics;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. Kan alla tak bli gröna tak? : uppbyggnad av växtbäddar för anläggande av gröna tak

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Angelin; [2017]
  Keywords : Gröna tak; Intensivt grönt tak; Extensivt grönt tak; Växtbädd;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att beskriva hur gröna tak konstrueras, med fokus på växtbädden, samt förutsättningarna för att kunna omvandla befintliga och nya traditionella tak till gröna tak. Arbetet har byggt på frågeställningarna: Hur konstrueras växtbäddar till gröna tak? och Vad är förutsättningarna för att tak ska kunna bli gröna tak? För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har litteraturstudier utförts med både inhemskt och utländskt material. READ MORE

 3. 3. Challenges associated with effective task execution in a Virtual Learning Environment: A case study of Graduate Students of a University

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Author : Adewale Yusuf; [2017]
  Keywords : Task execution; Virtual learning environment; Computer mediated communication CMC ; learning management system; Open start free pace OSFP ;

  Abstract : Context: In recent years, more and more people have started showing an increasing interest in distance or web-based education. Some of the reasons for this are the improvement in information and communication technology, as well as advancement in computer networking infrastructures. READ MORE

 4. 4. "Raising our voice, claiming our space" : in pursuit of a sustainable solid waste management system in Quito, Ecuador

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Fernando Granizo Murgueytio; [2017]
  Keywords : associativity; sustainability science; inclusive solid waste management; seeds of change; waste separation at source; Social Sciences;

  Abstract : Ecuador, in its endeavor to overcome the sustainability issues caused by the lack of adequate solid waste management (SWM), introduced an ambitious governance model seeking to stop environmental degradation and include waste recyclers into the system. In Quito, Ecuador´s capital, population growth, lack of waste separation at source, and space constraints for the final disposal of municipal solid waste urge the city to find a sustainable SWM system. READ MORE

 5. 5. Håller byggprocessen måttet? : en fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalité och hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Henning; Anna Lanevi; [2017]
  Keywords : erfarenhetsåterföring; byggprocessen; hållbart byggande; kvalité; kunskapsöverföring; organisatoriskt lärande;

  Abstract : Att bygga hållbart innehåller många dimensioner där människors behov av olika typer av byggnader ska tillgodoses med ett fokus på hushållning med olika resurser. Byggnaderna ska inte bara vara energieffektiva och miljövänliga under tiden de brukas, utan hänsyn måste tas till en byggnads hela livscykel från idé och planering till rivning och återställande. READ MORE