Essays about: "CARL HOLMBERG"

Found 4 essays containing the words CARL HOLMBERG.

 1. 1. Interactive Ecosystem Simulator

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Keywords : Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Abstract : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. READ MORE

 2. 2. Who are the Most Committed at Work? : Linking Personality to Organizational Commitment

  University essay from Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Author : Lisa Guppy; Carl-Johan Holmberg; [2021]
  Keywords : Five-factor model of personality; organizational commitment;

  Abstract : Organizational commitment has been linked to several important outcomes, including employee turnover and work performance. Despite that the antecedents of organizational commitment have been a subject of research for several decades, the relation between personality and organizational commitment is relatively unexplored. READ MORE

 3. 3. Fytoremediering : växter som metod för att sanera schaktmassor från föroreningar vid järnväg i Sverige

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Carl Jonas Holmberg; [2020]
  Keywords : fytoremediering; sanering; markföroreningar; järnväg; tungmetaller; PAH; ROW; växtlistor;

  Abstract : Bakgrund: Transport av schaktmassor till och från byggprojekt i Sverige är en kostsam del av byggprocessen och bidrar till de globala växthusgasutsläppen och förorenar vår närmiljö. Flera projekt och samarbeten arbetar med att försöka minska de transporter som är knutna till schaktmassor i Sverige. READ MORE

 4. 4. Cut finite element methods for incompressibleflows with unfitted interfaces

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Author : Carl Holmberg; [2018]
  Keywords : Finite element method;

  Abstract : Problems with time-evolving domains are frequently occurring in computationalfluid dynamics and many other fields of science and engineering.Unfitted methods, where the computational mesh does not conform to thegeometry, are of great interest for handling such problems, since they removethe burden of mesh generation. READ MORE