Essays about: "Communications Decency Act Section 230"

Found 1 essay containing the words Communications Decency Act Section 230.

  1. 1. Humanizing the Digital Age: A Right to Be Forgotten Online? An EU–U.S. Comparative Study of Tomorrow's Privacy in Light of the General Data Protection Regulation and Google Spain v. AEPD

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Sanna Kulevska; [2014]
    Keywords : Google Spain v. AEPD; General Data Protection Regulation; GDPR; Directive 95 46 EC; EU Commission; Vivianne Reding; Barack Obama; Consumer Privacy Bill of Rights; Humaniazing; Digital Age; forgetting; remembering; reconceptualising; expiration dates; personal data; Digital Persona; Cognitive Adjustment; Transatlantic Clash; First Amendment; Communications Decency Act Section 230; Facebook; Google; DMCA; Digital Millennium Copyright Act; search engine; deletion responsibility; future of your past; user agreements; deletion; freedom of information; freedom of expression; U.S. Law; EU Law; Privacy Law; CJEU; The Court of Justice of the European Union; defamation; The Right to Be Forgotten; European Union; U.S.–EU Safe Harbour Agreement; WIkipedia; social media websites; data controller; best practice agreement; globalization; the Internet; Internet Law; Cyber Law; Global Technology; Berkman Center for Internet and Society at Harvard Law School; U.S.A.; EU Commissioner; Technology; harmonize; cross-border collaboration; Professor Ulf Maunsbach; Faculty of Law at Lund University; Professor Christopher Gibson; Suffolk University Law School; David Larochelle; Lead Engineer.; Law and Political Science;

    Abstract : Eftersom snabb teknisk utveckling och globalisering har förändrat sättet på vilket vi anförtror oss personuppgifter till webbplatser för sociala medier samt sökmotorer, har den Europeiska kommissionen föreslagit en ny dataskyddsförordning som kommer att förbättra skyddet för den personliga integriteteten på internet för medborgarna i EU. Då den med stor sannolikhet träder i kraft år 2016 kommer ett av de stora tilläggen från det nuvarande dataskyddsdirektivet 95/46/EC att vara den så kallade rätten att bli bortglömd. READ MORE