Essays about: "Cristian Bogdan Czegledi"

Found 1 essay containing the words Cristian Bogdan Czegledi.

  1. 1. Bandlimited power-efficient signaling and pulse design for intensity modulation

    University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

    Author : Cristian Bogdan Czegledi; [2013]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE