Essays about: "Excretory-secretory products ESP"

Found 2 essays containing the words Excretory-secretory products ESP.

 1. 1. Utsöndrade extracellulära vesiklar (EV) från hästens spolmask Parascaris univalens och deras immunmodulerande roll

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karin Tufvesson; [2022]
  Keywords : Extracellulära vesiklar; Parascaris univalens; hästens spolmask; ST2; DUSP1; PCR;

  Abstract : Under det senaste decenniet har ett nytt forskningsområde vuxit fram som handlar om kartläggning av extracellulära vesiklar (EV) från parasiter samt hur de kan påverka värddjurets immunförsvar. EV är lipidmembranförsedda blåsor innehållande bland annat proteiner och nukleinsyror och som används för cellkommunikation. READ MORE

 2. 2. Characterization of Giardia intestinalis PAMPs and localization of Giardia’s secretome proteins during infection

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Rafael Marques; [2021]
  Keywords : Excretory-secretory products ESP ; Variable surface proteins VSPs ; High cysteine membrane proteins HCMPs ; Tenascins; Pathogen-associated molecular patterns PAMPs ; Host-parasite interactions;

  Abstract : Giardia intestinalis is a unicellular protozoan parasite responsible for 280 million gastrointestinal infections every year. When colonizing its host, Giardia interacts closely with the small intestine epithelium by attaching to enterocytes and releasing multiple proteins to the extracellular environment. READ MORE