Essays about: "life in a big city"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the words life in a big city.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svedmyr; [2019]
  Keywords : strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Abstract : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. READ MORE

 2. 2. Investigating result quality indicators in industry foundation classes to city geography markup language conversion

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ville-Pekka Soini; [2019]
  Keywords : Physical Geography; CityGML 2.0; IFC; BIM; Geodata; Conversion; FME; Quality; Evaluation; GeoBIM; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Industry Foundation Classes (IFC) models from the Architecture, Engineering and Construction (AEC) -industries can contain information on building life-cycle entities. Urban planning and related domains are interested in data conversions between IFC and City Geography Markup Language (CityGML) because of this. READ MORE

 3. 3. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Johansson; [2019]
  Keywords : träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Abstract : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. READ MORE

 4. 4. Investigating differences in the decay of divorce-induced residential mobility across gender and urbanisation

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Matthew Gareth Bevan; [2019]
  Keywords : Divorce; Effect; Gender; Residential Mobility; Time; Urbanisation;

  Abstract : Divorce is a life course event that triggers deviant, negative residential moves that symbolises the antithesis of climbing the traditional housing ladder, and sets individuals on an altered housing trajectory, typically associated with long-term instability compared to married counterparts. Studies have revealed that long-term instability associated with divorce is commonly connected to an increased probability of moving out of owner occupation that is greater and persists longer for women than men. READ MORE

 5. 5. Integrating Terryland Forest Park - An Urban Transformation Project Inspired by Community Visions for an Ecological Corridor

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Jasmina Fiona Mckenna; [2019]
  Keywords : Urban Transformation; Sustainable Urban Design; Urban Biodiversity; Urban Forest; Urban Green Spaces; Community Assisted Design; Arts and Architecture;

  Abstract : "Citizens of Galway - this is your park!" ... it reads on a large, slightly yellowed sign in front of a deserted green space. READ MORE