Essays about: "life in a big city"

Showing result 1 - 5 of 47 essays containing the words life in a big city.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svedmyr; [2019]
  Keywords : strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Abstract : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. READ MORE

 2. 2. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Johansson; [2019]
  Keywords : träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Abstract : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. READ MORE

 3. 3. Integrating Terryland Forest Park - An Urban Transformation Project Inspired by Community Visions for an Ecological Corridor

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Jasmina Fiona Mckenna; [2019]
  Keywords : Urban Transformation; Sustainable Urban Design; Urban Biodiversity; Urban Forest; Urban Green Spaces; Community Assisted Design; Arts and Architecture;

  Abstract : "Citizens of Galway - this is your park!" ... it reads on a large, slightly yellowed sign in front of a deserted green space. READ MORE

 4. 4. Betydande parametrar för människans upplevelse av stadens gaturum : en jämförande studie av Norra Djurgårdsstaden och Rödabergsområdet i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Nilborn; Frida Näsman; [2019]
  Keywords : Urbanekologi; gaturum; upplevelse; hållbarhet; Rödabergsområdet; Norra Djurgårdsstaden;

  Abstract : I dagens samhälle eftersträvas hållbara städer. Som en del av hållbarhetsarbetet är det av stor vikt att upplevelsemässiga kvaliteter prioriteras för att människor ska trivas i sitt bostadsområde. READ MORE

 5. 5. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Wetterborg; [2018]
  Keywords : tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Abstract : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. READ MORE