Essays about: "life in a big city"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the words life in a big city.

 1. 1. Reviving the science city of Kista - From void spaces to a dynamic urban life

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Abdulrahman Abdulkarim; [2021]
  Keywords : Urban Design; Innovation; High-tech Plazas; Dynamic Public Space; Sustainability; Kista; Stockholm; Arts and Architecture;

  Abstract : Earth is a big place to live on and people always move around for work, study, better life or other reasons. On the other hand, innovation and technologies are making communication easier around the world and it seems that everything depends on technology and it becomes a huge part of our life. READ MORE

 2. 2. Växtgestaltning i vinterstäder : estetik och funktion i kalla klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anton Axelsson; [2020]
  Keywords : design; kallt klimat; vinterstäder; växtgestaltning;

  Abstract : Städer med kalla och mörka vintrar utmanar både dess växtlighet och befolkning. Människor besväras både fysiskt och psykiskt av utmanande vinterväder i form av kalla vindar, stora mängder snö och mörker. READ MORE

 3. 3. Att mäta med stadslivet som insats : en validitets- och reliabilitetsanalys av ett verktyg som kvantifierar sociala värden i urban miljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Lövgren; Ida Sjöberg; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadsplanering; kvantifieringsverktyg; stadsliv; urbana miljöer; sociala värden; social hållbarhet; hållbarhet; mäta; mätbarhet; omätbar; kvalitativ; kvantitativ; kvantifiering; validitet; reliabilitet; expertkunskap; demokrati;

  Abstract : Samhället förlitar sig idag mer och mer på att mätbara variabler ska kunna fånga och förenkla den komplexa värld vi lever i. Människan vänder sig till kalkylerande metoder och går mot en “pedantisk byråkrati” där generaliseringen får oss att förlora det unika i situationer och individer (Bornemark 2018). READ MORE

 4. 4. Infinite surface : An extended reflection on the estrangement of the modern subject

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Mohammad Munib Rehman; [2020]
  Keywords : modernity; estrangement; urban; culture; aesthetics;

  Abstract :   This work is a string of essays that aesthetically frames estrangement as the quintessential experience of modern culture. Accordingly, detachment and distance are themes that persist throughout these essays. They weave their way through the cultural, social, psychological, and spatial dimensions of modern life, but at a tentative remove. READ MORE

 5. 5. Indicators for Flood Adaptation Assessment: The Case of New York City

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Cristina Bernal Aparicio; [2020]
  Keywords : Vulnerability; flood risk management; framework for flood adaptation; climate change; disaster risk reduction.; Technology and Engineering;

  Abstract : Due to both the effects of climate change and the high concentrations of infrastructure and socio-economic activity in low-lying areas in NYC, floods have the potential to destroy homes and businesses, impair infrastructure, and threaten human safety. Measurement, reporting, and verification are vital steps in evaluating the efficiency and effectiveness of a climate change adaptation efforts. READ MORE