Essays about: "life in a big city"

Showing result 1 - 5 of 66 essays containing the words life in a big city.

 1. 1. Chúuka’an: Activating Public places in grid settlements.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Valeria Rabelo Cabal; [2023]
  Keywords : Sustainable Urban Design. Green Mobility. Public Spaces. Live Streets. Mixed use living.; Arts and Architecture;

  Abstract : Throughout the years, Mérida has been subject of an outstanding growth, economically, socially and spatially. Starting from being a major Mayan civilization city, to a colonial Spanish settlement that grew into being the capital of the peninsula, it has always gone through changes and innovations according to the necessities of its inhabitants. READ MORE

 2. 2. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Sahlman; [2022]
  Keywords : stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Abstract : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. READ MORE

 3. 3. Development of an electric driveline model for multiscale road-cargo simulations

  University essay from KTH/Väg- och spårfordon samt konceptuell fordonsdesign

  Author : Runzhe Wu; [2022]
  Keywords : System Engineering; AnyLogic Traffic Simulation; Simulink Simulation; Driveline Model Building; C Program Execution; Systemteknik; AnyLogic Trafiksimulering; Simulink Simulering; Drivelinemodell; C Programexekvering;

  Abstract : Currently, the road cargo system with low or zero CO2 emission is under rapid development. Heavy-duty trucks with electrified driveline systems will be the workhorse of future freight. READ MORE

 4. 4. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Thuresson; [2022]
  Keywords : hälsofrämjande; ; ; ; ; ; ; friluftsområde; Mariebergsskogen; städer; förvaltning; naturområden; planering;

  Abstract : Den urbana miljön blir en allt mer vanlig plats i vårt samhälle, och i allt större utsträckning så både lever och arbetar vi inom städernas ramar. För 200 år sedan bodde de allra flesta av oss, 90 procent på landsbygden, och idag är siffrorna omvända. 85 procent av Sveriges befolkning bor inom tätorter. READ MORE

 5. 5. Urban Ergonomics - A study towards a smarter use of resources and space in external shopping centers in Sweden.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Mutaz Al-abtah; [2022]
  Keywords : Shopping centers; Shopping; Circular economy; Urban transformation; Big-box retail stores; Urban ergonomics; Arts and Architecture;

  Abstract : As a result of 20th-century car-centric planning, many urban districts had emerged designed to serve only one function. Different residential suburbs and trade areas were dispersed scattered within and outside the cities. This has led to more dependence on private cars to meet people’s daily needs. READ MORE