Essays about: "study plan agriculture"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the words study plan agriculture.

 1. 1. Regulation of Plant Defense Genes Against Bacterial Pathogens

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Jenny Sjöström; [2021]
  Keywords : plant defense; PTI; FLS2; SERK1; regulation; växtförsvar; PTI; FLS2; SERK1; reglering;

  Abstract : Sjukdom på grödor orsakad av bakterier kan bidra till ekonomiska förluster för bönder samt brist på mat, därför är det viktigt att utveckla nya hållbara sätt att motverka och behandla grödor mot bakterier. Idag är det mest vanliga tillvägagångssättet antibiotika men detta är inte hållbart p.g.a uppkomst av antibiotikaresistens. READ MORE

 2. 2. Gender and Climate Change Adaptation Strategies in Agriculture: Lessons from Farming Communities in Ejisu Municipality, Ghana

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Author : Eunice Adwoa Sarpong; [2021]
  Keywords : Ejisu; gender dimensions; agriculture; climate change; Gender-Responsive National Adaptation Plan NAP Processes;

  Abstract : Climate change poses a threat to agriculture. Ghana’s agriculture is mainly dependent on rainfall, this makes subsistence farmers majority of whom are women more vulnerable to the impacts of climate change. That said, the impacts of climate change are felt differently by men and women due to their social assigned roles and responsibilities. READ MORE

 3. 3. External assistance for European integration : A qualitative case study analysis of the external assistance symbiosis with the National Strategy Plan and constraints in light with the EU – Moldova integration.

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Author : Svetlana Covas; [2021]
  Keywords : National Development Startegy Plan; Moldova; European Union; EU funds; External Assistance; European Integration; Post-Soviet Country; Democracy; Corruption;

  Abstract : This dissertation is a case study of Moldova regarding the influence of external assistance over the National Development Strategies 2020 and 2030 in face of the EU – Moldova Accession Agenda. The external assistance plays a key role for the country’s development but the allocation of the funds might not address the sustainable development goals set by the UN, and therefore the national strategic development plans need to be analysed on correlation. READ MORE

 4. 4. Varför skjuter lantbrukare upp sina generationsskiften? : en kvalitativ intervju med lantbrukare om deras tankar kring ett sent generationsskifte

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Ramgren; Daniel Karlsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; lantbruket; överlåtare; övertagare; generationer; revisor; change of ownership; generational change; agriculture; transferor; transfer; generations; auditor;

  Abstract : År 2016 var 34% av alla lantbrukare över 65 år. Att en yrkeskår blir äldre och äldre medför en del problem, men att 1/3 är över pensionsålder i Sverige kan vara en tickande bomb. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av varierad mängd utsäde och gödning i maltkorn : är det lönsamt?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Ramgren; [2020]
  Keywords : precisionsodling; maltkorn; varierad giva; försöksodling; Alnarps Egendom; lerhalt; markkartering; proteinhalt;

  Abstract : Teknikutvecklingen inom lantbruket går fort och det kan vara svårt att veta vilken teknik som man ska investera i. Framförallt är det svårt att veta om den är lönsam. Precisionsodling är en del i denna utveckling och används hos vissa lantbrukare. READ MORE