Essays about: "study plan agriculture"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the words study plan agriculture.

 1. 1. Regulation of Plant Defense Genes Against Bacterial Pathogens

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Jenny Sjöström; [2021]
  Keywords : plant defense; PTI; FLS2; SERK1; regulation; växtförsvar; PTI; FLS2; SERK1; reglering;

  Abstract : Sjukdom på grödor orsakad av bakterier kan bidra till ekonomiska förluster för bönder samt brist på mat, därför är det viktigt att utveckla nya hållbara sätt att motverka och behandla grödor mot bakterier. Idag är det mest vanliga tillvägagångssättet antibiotika men detta är inte hållbart p.g.a uppkomst av antibiotikaresistens. READ MORE

 2. 2. Varför skjuter lantbrukare upp sina generationsskiften? : en kvalitativ intervju med lantbrukare om deras tankar kring ett sent generationsskifte

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Ramgren; Daniel Karlsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; lantbruket; överlåtare; övertagare; generationer; revisor; change of ownership; generational change; agriculture; transferor; transfer; generations; auditor;

  Abstract : År 2016 var 34% av alla lantbrukare över 65 år. Att en yrkeskår blir äldre och äldre medför en del problem, men att 1/3 är över pensionsålder i Sverige kan vara en tickande bomb. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av varierad mängd utsäde och gödning i maltkorn : är det lönsamt?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Ramgren; [2020]
  Keywords : precisionsodling; maltkorn; varierad giva; försöksodling; Alnarps Egendom; lerhalt; markkartering; proteinhalt;

  Abstract : Teknikutvecklingen inom lantbruket går fort och det kan vara svårt att veta vilken teknik som man ska investera i. Framförallt är det svårt att veta om den är lönsam. Precisionsodling är en del i denna utveckling och används hos vissa lantbrukare. READ MORE

 4. 4. What can be learnt from the 2018 drought and how to adapt Swedish agriculture to a changing climate? : an exploratory study with farmers from Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Serafima Rende; [2019]
  Keywords : climate change adaptation; adaptability; socio-ecological systems; farming systems; drought; adaptive management;

  Abstract : In 2018, the unusually dry and hot summer caused large losses in agricul-tural production. Farmers in Mälardalen had to struggle all summer to gather enough animal fodder, working long hours but gaining little in return. READ MORE

 5. 5. Can the Guarantee Instrument Fight Poverty? : A Minor Field Study in the Morogoro Region in Tanzania

  University essay from Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Author : Linnéa Prytz; Ida Norman; [2019]
  Keywords : Guarantee instrument; Financial access; Productivity; Welfare; Tanzania; Agriculture;

  Abstract : The role of access to finance for economic development has received extensive attention recently, which has brought the issue to the top of the policy agenda. The growing attention has resulted in several public policy initiatives to encourage access to financial services, especially in low-income countries where credit constraints are severe. READ MORE