Essays about: "urinary tract infection"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words urinary tract infection.

 1. 1. Machine learning approaches for detection of urinary tract infections

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Author : Jesper Nyman; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Urinary tract infections (UTI) are a common bacterial infection. Diagnosing UTI can be done through urine culturing. While precise, culturing is both time and money consuming. Flow cytometry analysis (FCA) is a different technique that can calculate different attributes in a urine sample. READ MORE

 2. 2. Bakteriologisk undersökning av spontankastad urin från hundar utan urinvägsinfektion : hur hantering av urinprov innan odling påverkar växten av bakterier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Johansson; [2019]
  Keywords : spontankastad urin; bakteriologisk undersökning; hund; förvaring; doppglas; Uricult® Trio;

  Abstract : Urinvägsinfektion (UVI) är en vanligt förekommande bakteriell infektion hos hund. Sjukdomen diagnosticeras utifrån kliniska tecken på UVI och bakteriologisk undersökning av urinen. Ett urinprov kan tas på olika sätt, bland annat som spontankastat. Att ta ett spontankastat prov är enkelt men medför en risk för kontamination. READ MORE

 3. 3. Hantering och förvaring av urinprov från hund efter provtagning : effekt på den bakteriella växten

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Hällström; [2018]
  Keywords : urinvägsinfektion; bakteriell växt; hund; hantering; förvaring;

  Abstract : Infection in the urinary tract is common in dogs. Diagnosis and treatment are based on clinical signs, and on results from urine analysis, which includes bacterial culture and identification of bacteriuria. READ MORE

 4. 4. In Situ Fabrication of Nanoporous Alumina into a Microwell Array

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Puja Romulus; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Existing method for the antibiotic susceptibility test (AST) requires 2-3 days to produce the result. For patients with urinary tract infection (UTI), this lengthy process is critical because they must bear the pain during this period. READ MORE

 5. 5. Induction of interferon beta in human kidney epithelial cells by virulent and non-virulent strains of Escherichia coli

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Martin Hambitzer; [2016]
  Keywords : acute pyelonephritis; asymptomatic bacteriuria; interferon beta; confocal microscopy; A498 cells; CFT073; E. coli 83972;

  Abstract : Urinvägsinfektioner (UVI) är ett vanligt hälsoproblem som drabbar miljontals människor. Den allvarligaste formen, akut pyelonefrit (APN) kan ge svåra komplikationer. Urinvägspatogena Escherichia coli (UPEC) som orsakar APN uttrycker P fimbrier som specifikt binder till glykosphingolipider på ytan av uroepitelceller. READ MORE