Essays about: "Fueling system"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Fueling system.

 1. 1. Exploration of formal verification in GPU hardware IP

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Nishant Gupta; [2019]
  Keywords : Formal Verification; JasperGold; Hardware Verification; Technology and Engineering;

  Abstract : Today, digital circuits are part of every ones daily life in form of mobile phones, computers, television, smart cards etc. The advent of new technologies such as internet of things, 5G etc. are continuously making the digital circuits more and more complex in design. READ MORE

 2. 2. Heavy-Duty Spark-Ignited Single Cylinder Engine Fueling System

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Rohan Sharad Kittur; [2018]
  Keywords : Fueling system; heavy-duty; spark-ignited; single cylinder engine; aftermarket engine control unit; fuel-air mixture safety; bränslesystem; tunga fordon; tändstiftsantändning; encylinder motor; eftermarknadsmotorstyrenhet; bränsle-luft blandningssäkerhet;

  Abstract : Forskning inom motorutveckling bedrivs för att möta kommande emissionskrav och samtidigt minska bränsleförbrukningen. Kommande förbud mot dieseldrivna fordon planeras i flera städer runt om i världen. Alternativa bränsle som exempelvis naturgas ses som en lovande ersättning även för tunga fordon. READ MORE

 3. 3. A concept study of a motorized hose handler

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Robin Nedhagen; Mikael Karlsson; [2018]
  Keywords : Concept; Hose;

  Abstract : Bensinpumpar har använts sedan början av 1900-talet och användningen expanderade snabbt genom åren. Utformningen och funktionerna på bensinpumparna har ständigt förnyats och optimerats för att göra tankningsprocessen säkrare, snabbare och bekvämare. READ MORE

 4. 4. Development of a prototype program for configuring Vapour Recovery in fuel dispensers

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Jonatan Fridsten; Robin Johnsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : När man tankar kommer det ånga från bränslet. Denna ånga sprids ut i atmosfären och är ett miljöproblem. För att motverka detta finns bestämmelser världen runt som kräver att bensinpumpar i teorin suger tillbaka all ånga för att hjälpa motverka dess effekt. För att pumparna skall kunna göra detta optimalt skall de konfigureras. READ MORE

 5. 5. Most Valuable Player? : Assessing the impact of individual team role activity on team performance in a microworld environment

  University essay from Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Author : Oscar Bjurling; [2017]
  Keywords : microworlds; team dynamics; team roles; performance dynamics;

  Abstract : Studying team performance dynamics in tasks and activities has proven difficult because of the dynamic and unpredictable nature of the real world. Microworld systems aim to address that issue by providing researchers with controllable simulated environments that captures the essence of their real-world counterpart activities. READ MORE