Essays about: "political legal environment in Japan"

Found 2 essays containing the words political legal environment in Japan.

 1. 1. Achieving Sustainable Development – With focus on Dams and the Role of Japan

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Sophie Landberg; [2010]
  Keywords : Sjörätt; Maritime law; Law and Political Science;

  Abstract : Begreppet innefattar ett antal faktorer, men kännetecknas främst av en integrering av miljöskydd och utveckling, tillgodoseendet av rättigheter i förhållande till framtida generationer och mellan stater, och ett hållbart nyttjande av naturresurser. Konceptet fick internationellt stöd i början av 1990-talet, men har fortfarande en oklar rättsstatus på internationell nivå. READ MORE

 2. 2. Child Prostitution and Sex Tourism: Brazil - Sweden

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Susanna Weibull; [2003]
  Keywords : Folkrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Commercial sexual exploitation of children (CSEC) has been a major cause of concern in recent years. The term CSEC is used to describe the various activities exploiting children for sexual purposes and includes trafficking of children, child pornography, child prostitution and sex tourism. READ MORE