Essays about: "Hospitalparken"

Found 1 essay containing the word Hospitalparken.

  1. 1. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
    Keywords : dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

    Abstract : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. READ MORE