Essays about: "Imbrication"

Found 3 essays containing the word Imbrication.

 1. 1. There are two sides to every story: A study of how various interpretations and goals affect technology usage

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Hanna Hansson; Louise Mattsson; [2018-07-03]
  Keywords : Sociomateriality; Affordances; Constraints; Imbrication; Information and Communication Technology;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. Dancing Agencies in Structures of Verification Exploring Compliance Through a Lens of Sociomateriality

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Jonas Magnusson; Edvard Åkerberg; [2017-09-14]
  Keywords : Compliance; Auditability; Agency; Sociomateriality; Materiality; Routines; Imbrication;

  Abstract : Den nuvarande litteraturen inom compliance och regulativa mekanismer erbjuderen mängd olika koncept kring hur vi byggt upp strukturer kring granskning ochverifiering. Ändå så har för få fokuserat på vad det verkligen producerar. Detta ärsynd då vi idag ser en ökning av regulativa mekanismer och granskning i allabranscher. READ MORE

 3. 3. Like it or not - The Recruitment Practises of Today A qualitative study on how Social Network Sites are used within recruitment

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jessica Rosengren; Stina Svanå; [2017-07-05]
  Keywords : Social Network Sites; Recruitment; Practices; Affordance; Constraints; Imbrication; Sociomateriality;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE