Essays about: "Jag"

Showing result 1 - 5 of 2026 essays containing the word Jag.

 1. 1. Refusing Medical Treatment due to Mental Capacity - A Study of the Concept of a Valid Consent and What the Healthcare Personnel's Obligations are When the Patient has not Given an Informed Consent

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Thérèse Bennshagen; [2021]
  Keywords : Healthcare; Mental Capacity; Legal Capacity; Administrative Law; Social and Welfare Law; Public International Law; Law and Political Science;

  Abstract : This essay has two purposes: to examine how much the patient has to understand to be able to consent to medical treatment and what the healthcare personnel's obligations are when the consent is not informed. Regarding the first purpose I concluded that there is no explicit requirement of a certain mental capacity to consent but that if one considered an uninformed consent to constitute a forced bodily intervention, which is prohibited in Chapter 2 Section 6 Instrument of the Government, then medical treatment can be refused. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar suggans beteende vid digivning smågrisarnas tillväxt?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sennah Pettersson; [2021]
  Keywords : sugga; digivning; smågrisar; beteende; tillväxt; produktion; inledare; avslutare; orolig; oroliga; rädd; rädsla; försiktig; oförsiktig;

  Abstract : Dagens sätt att hålla grisar i grisproduktionen skiljer sig avsevärt från hur deras vilda släktingar lever. Dock är de flesta av deras beteenden oförändrade. Dessa beteenden påverkar bland annat digivningen av smågrisar. Det påverkar i sin tur smågrisarnas tillväxt. READ MORE

 3. 3. LES modelling of spray combustion

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Author : Arvid Åkerblom; [2021]
  Keywords : Gas Turbine; CFD; Large Eddy Simulation; Lagrangian Particle Tracking; Chemical Kinetics; Reaction Mechanism; Combustion; OpenFOAM; CHEMKIN; Technology and Engineering;

  Abstract : Computational fluid dynamics is a powerful method for understanding the flow and combustion that occurs inside aircraft engines and will be a key tool in the transition from conventional fossil-based fuel to sustainable alternatives. Because conventional fuels have been more widely researched, an attempt at simulating the combustion of alternative fuels should be preceded by the development of a method that is capable of accurately simulating the combustion of a conventional fuel. READ MORE

 4. 4. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Steffensen; [2021]
  Keywords : insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Abstract : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. READ MORE

 5. 5. Implementing an OpenAI Gym for Machine Learning of Microgrid Electricity Trading

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : André Lundholm; [2021]
  Keywords : Q-learning; Microgrids; Python; Neural networks; OpenAI Gym; Q-learning; Mikronät; Python; Neurala nätverk; OpenAI Gym;

  Abstract : Samhället går idag bort från centraliserad energi mot decentraliserade system. Istället för att köpa från stora företag som skapar el från fossila bränslen har många förnybara alternativ kommit. Eftersom konsumenter kan generera solenergi med solpaneler kan de också bli producenter. READ MORE