Essays about: "Examples of literature review"

Showing result 1 - 5 of 117 essays containing the words Examples of literature review.

 1. 1. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Boel Lindberg; [2019]
  Keywords : Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Abstract : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. READ MORE

 2. 2. Adopting a resilience lens in managing decentralized water, sanitation and hygiene (WASH) systems

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Claudius Mpofu; [2018]
  Keywords : resilience; drinking water; sanitation and hygiene WASH ; decentralized systems; small-scale; WASH planning;

  Abstract : Climate change and increased pressure on water resources through urban and peri-urban population growth present some major uncertainties to the sustainable provision of good quality water, sanitation and hygiene (WASH) services, particularly to small-scale decentralized systems which are considered more vulnerable compared to centralized systems. The concept of “resilience” could be useful when dealing with such uncertainties. READ MORE

 3. 3. Utfodring av hundar med akut gastroenterit på svenska djursjukhus och kliniker : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Jacobsson; Cecilia Klint; [2018]
  Keywords : gastroenterit; diarré; hund; foder; gastrointestinala problem; djuromvårdnad;

  Abstract : Gastroenterit är en magtarminflammation som till viss del behandlas med hjälp av foder. Studier har visat att fodret spelar stor roll i behandlingen vilket gör att ett foder av bra kvalitet och sammansättning är betydelsefullt. READ MORE

 4. 4. Growth hacking as a methodologyfor user retention in the entrepreneurial venture: A case study

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Siurblyté Vilda; [2018]
  Keywords : Growth hacking; user retention; growth; growth strategy; start-up development; entrepreneurship;

  Abstract : Even though growth hacking is a new concept, it has become a buzz-word among entrepreneurs and start-ups. Various startups that have achieved extensive growth, such as Dropbox, Uber, Airbnb, have been sharing their success stories. However, to date, the focus of this concept was more on the practicalities instead of the theoretical research. READ MORE

 5. 5. Ullbo Woodlight garden : ett ljussättningsförslag med fokus på estetik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Annika Lundkvist; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; ljus; ljusdesign; ljussättning; SLU Kunskapsparken; Ullbo Woodland garden;

  Abstract : 80% av all information vi tar in från vår omgivning får vi via våra ögon. Människan är i grunden dagaktiv, vilket gör att vårt mörkerseende är betydligt sämre än många andra djurs. READ MORE