Essays about: "Jonas Käck"

Found 1 essay containing the words Jonas Käck.

  1. 1. Peripherals for Electronic Shelf Labels

    University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Author : Jonas Käck; [2010]
    Keywords : ;

    Abstract : Detta examensarbete utfördes på uppdrag av utvecklingsavdelningen på Pricer AB i Stockholm. Pricer driver ett utvecklingsprojekt som arbetar med att ta fram en låsningsmekanism som förbättrar etiketternas infästning, den kräver dock nya anpassningar av tillbehören. READ MORE