Essays about: "Ola Alvarsson"

Found 1 essay containing the words Ola Alvarsson.

  1. 1. Marknadsföring till barn : Vilken väg kan företagen välja?

    University essay from Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Author : Ola Alvarsson; Jenny Rasmussen; [2007]
    Keywords : ;

    Abstract : Vi blir idag överrösta av budskap från företag som vill att vi ska köpa deras produkter. Det blir därmed svårare för företagen att övertyga konsumenterna om att just deras produkt är den bästa för dem. Företagen måste sticka ut ur mängden och väcka kundens intresse genom att skapa en relation genom marknadsföringen. READ MORE