Essays about: "Outreach"

Showing result 1 - 5 of 61 essays containing the word Outreach.

 1. 1. How do firms adjust to regulations? - A qualitative study on how tobacco companies tune promotion practices when a state enacts tobacco control regulations

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Md Sohel Rana; [2019-07-03]
  Keywords : Regulations; institutional work of disruption; creation and maintenance; tobacco firms; promotion and advertisement;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. Virkesköparens roll : en kvalitativ studie om uppsökande verksamhet och virkesköparens säljegenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Johanna Strömberg; [2019]
  Keywords : kontaktskapande arbete; uppsökande verksamhet; säljegenskaper;

  Abstract : De privata skogsägarna i Sverige står för cirka 60 procent av skogsindustrins råvarubehov. Konkurrensen om råvaran hårdnar och urbaniseringstrenden leder till att de privata skogsägarna verkar behöva allt mer hjälp för att sköta om sin skog. READ MORE

 3. 3. The advent of Sustainable Transport in Scotland : The implementation of Glasgow’s Strategic Plans for Cycling and the case of South City Way

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Georgi Gushlekov; [2019]
  Keywords : sustainable development; cycling; Glasgow; urban planning; cycling policy; public engagement;

  Abstract : This study explores the option of stimulating cycling activity as part of the strife of the modern city towards adopting the principles of sustainable development in order to shape the everyday habits of its inhabitants. The case of the city of Glasgow was chosen as an appropriate example of the potential obstacles and benefits which the implementation of cycling policies is attributed with. READ MORE

 4. 4. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alva Hällberg; [2019]
  Keywords : klonarkiv; äpple;

  Abstract : Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. READ MORE

 5. 5. “I can’t stop being an activist” : study on mediated activism and social change in Belarusian LGBT+ community

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Author : Yana Snizhko; [2018]
  Keywords : mediated activism; LGBT activism; collective connective action; social media; Belarus; ;

  Abstract : During the last five years mediated activism dedicated to LGBT+ issues in Belarus has flourished despite restrictive context: several new online initiatives, including a media project, have been launched. The current study investigates how one of the most politically underprivileged and marginalized groups – LGBT+ activists – make use of online social media to advocate for positive social and political modification in the Belarusian society. READ MORE