Essays about: "opportunity in IT"

Showing result 1 - 5 of 1585 essays containing the words opportunity in IT.

 1. 1. Online and Offline Resources in the Internationalization of an Online Marketplace: A Digital Alternative to Freight Forwarding. A Single Case Study of Adnavem

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ingrid Nyquist; Antonia Starzmann; [2020-02-13]
  Keywords : International Business; Internationalization; Born Globals; Adnavem; Freight Forwarding; Tech-company; Digitalization; Transport Logistics;

  Abstract : Technological change is considered one of the most important underlying roots for the globalization of economic activity. It has created the new economy online, and the internet has evolved to be a marketplace for traditional firms and given life to new types of companies. READ MORE

 2. 2. Family planning as a solution for a sustainable future in Sub-Saharan Africa : The efforts of the global community: state and non-state actors

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Alva Ericson; [2020]
  Keywords : family planning; sustainable development; fertility decline; population growth;

  Abstract : In 2050, 9.7 billion is expected to live on Earth. Entering a new decade in 2020, the global agenda concerns sustainable development and how humans can live on Earth sustainable while continuing to develop. A solution to reach a sustainable future is through family planning. READ MORE

 3. 3. Education Projects in Ethiopia: are they democratic? A case study on Official Development Assistance

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Marlaina Lahger; [2020]
  Keywords : Ethiopia; Education Projects; Democratic Theory; International Organizations; Official Development Assistance; Social Sciences;

  Abstract : It would be difficult to argue that an uneducated society in today’s world would persevere beyond that of an educated; education has become an essential key to survival. It has been considered “a foundational driver of development which furthermore helps create self-reliance, economic growth, direction to better health and even democratic societies” (Usaid. READ MORE

 4. 4. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2020]
  Keywords : governance; nätverk; identitet; Agenda 2030; globala målen; Leader Upplandsbygd; leadermetoden; hållbar utveckling;

  Abstract : Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. READ MORE

 5. 5. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Angelin; [2020]
  Keywords : atmosfär; ljus; ljusdesign; ljusinstallationer; ljussättning; upplevelse; urbana rum;

  Abstract : Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och ge var plats sin identitet. READ MORE