Essays about: "opportunity in IT"

Showing result 1 - 5 of 2386 essays containing the words opportunity in IT.

 1. 1. Repurposing cultural heritage: Design proposal for the Olympic Rowing stadium in Helsinki

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Jenna Hukkinen; [2024]
  Keywords : Adaptive reuse; Architecture; Transformation; Adaptive transformation; Adaptive strategies; Cultural heritage; Architectural heritage; Cultural property; Historic preservation; Sustainable development; Building conservation; Revitalization; Economic revitalization; Value assessment; Swimming pool; Simhall; Public architecture; Bath; Arkitektur; Adaptiv transformation; Kulturarv; Historiskt bevarande; Hållbar utveckling; Byggnadsvård; Värdebedömning; Olympic games; Olympiska spelen; Functionalism; Funktionalism; Modernism; Arts and Architecture;

  Abstract : A network of functionalist buildings and stadiums was originally designed for the 1940 Olympic games in Helsinki. Among these structures was the Rowing Stadium, which hosted the kayaking competition in 1952 after the games were postponed due to World War II. (Malmberg et al. READ MORE

 2. 2. Scaling up and down with circular economy

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Ríkardur Már Ellertsson; [2024]
  Keywords : Circular economy; home ownership; design for disassembly; Flexible construction; Arts and Architecture;

  Abstract : This project commences with a personal reflection. I, the author, find myself on the verge of completing my academic journey and embarking on the pursuit of an independent life. This involves securing employment and establishing a place to call home, with the ultimate goal of starting a family. READ MORE

 3. 3. Arbetsmarknadens förväntningar på den nyexaminerade landskapsingenjören : vilka kunskaper är viktiga att få med sig från utbildningen?

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Charlotte Erlandsson; [2024]
  Keywords : Landskapsingenjörsprogrammet; arbetsmarknad; landskapsingenjör; utbildning; arbetsgivare; utemiljö; yrkesroller; projektledare; arbetsledare;

  Abstract : Det här arbetet är en intervju- och litteraturstudie som ger svar på vilka kunskapsförväntningar som ställs från arbetsgivarnas sida och hur landskapsingenjörsprogrammet möter dessa förväntningar. Vilken yrkesroll har en nyexaminerad landskapsingenjör möjlighet att få vid etablering i arbetslivet, För att ta reda på vilka förväntningarna är, studeras landskapsingenjörens arbetsmarknad, kvalitativa intervjuer genomförs och jobbannonser studeras genom att identifiera arbetsuppgifter, önskad kompetens och meriter. READ MORE

 4. 4. Den privata trädgårdens roll för biologisk mångfald i tätortsmiljö : betydelsen av anläggningsval med exempel på gestaltningsförslag och skötsel

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Hanna Carlsson; Linn Wöhl; [2024]
  Keywords : biologisk mångfald; trädgårdsanläggning; trädgård; urban miljö; skötsel; grön infrastruktur; naturpool; livingpool; grön korridor; insekter;

  Abstract : I genomsnitt består 37% av de totala grönytorna i Sveriges tätorter av privata trädgårdar eller grönytor som på olika sätt är otillgängliga för allmänheten. I snitt är 20% av dessa privata trädgårdar och fastigheter. READ MORE

 5. 5. What were the consequences of Jeanine Áñez´s presidency for violence against women in politics in Bolivia?

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Anna Danielsdottir; [2024]
  Keywords : Bolivia; violence against women in politics; Jeanine Áñez; Women´s political representation; Law and Political Science;

  Abstract : This study investigates the consequences that female descriptive representation, at the highest executive political position, had on violence against women in politics. More specifically it looks at Jeanine Áñez ́s presidency and its impact on violence against women in Bolivia. READ MORE