Essays about: "Socio-economic problems"

Showing result 1 - 5 of 102 essays containing the words Socio-economic problems.

 1. 1. The Challenges of Social Enterprises in Balancing Economic, Social, and Environmental Tradeoffs: Comparative Case Study of Hybrid Organizing- Swedish Context.

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Teame Gebremedhn Gebrai; [2023-07-18]
  Keywords : hybrid organizing; long-term collaboration; creating shared values; common initiatives; socioeconomic vulnerable; societal transformation; co-creation of values; cross-sector functional teams; inclusive and circular models;

  Abstract : Purpose -This master thesis is to investigate the challenges of sustainability and to understand how massive effort of collaborative hybrid organizing, involving multiple stakeholders from private, public, and civil societies balance or aligns the activities that generate economic, social, and environmental impacts. And to analyze the effects of competition between the investors interested in the joint collaborative initiatives. READ MORE

 2. 2. The Political Ecology of Green Hydrogen from the global South : An analysis along the socioecological fix framework

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Maximilian Rischer; [2023]
  Keywords : Socioecological fix; global South; green hydrogen; political ecology; just energy transition; decolonial; uneven development; Hyphen; Socioekologisk fix; globala södern; grön vätgas; politisk ekologi; rättvis energiomställning; avkolonisering; ojämna utvecklingen; Hyphen;

  Abstract : Infrastructural projects to realize the energy transition are framed by governmentsfrom all around the world very positively. This is also the case for green hydrogen,which is considered as a silver bullet to solve multiple crises simultaneously. READ MORE

 3. 3. Rättvis vattenfördelning i klimatkrisens tid : en studie om hur Sverige kan ta lärdomar av extrema kontexter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Veronica Lennefors; Linnéa Saiduddin; [2023]
  Keywords : vattendistribution; vattenhantering; vattenbrist; klimatförändringar; ursprungsbefolkning;

  Abstract : Sverige har hittills varit relativt förskonade från vattenproblematik, men det extrema väder orsakat av klimatförändringarna gör att även vi kan utsättas för bristande tillgångar på färskvatten och de sociala konsekvenser som medföljer. Ett sätt att förbereda oss i kampen mot det förändrade klimatet och dess konsekvenser kan vara att studera extrema kontexter, områden som redan idag visar på resultatet av klimatförändringarna. READ MORE

 4. 4. Prevalence of mental illness, and the demographic and socio-economic conditions that are associated with the self-rated mental health in an adult population in Sweden : A cross-sectional study

  University essay from

  Author : Mhd Nizar Naji Alhayek; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Bakgrund: Andelen av den svenska befolkningen som rapporterade psykiska problem har ökat under de senaste decennierna och särskilt de senaste åren, vilket bekräftar betydelsen av att monitorera den psykiska hälsan i befolkningen. Syfte: Att undersöka förekomsten av psykiska problem i en population av svenska vuxna, och att analysera de oberoende sambanden mellan de demografiska och socioekonomiska förhållandena och mellan självskattat psykiskt välbefinnande och psykisk påfrestning. READ MORE

 5. 5. ‘Elephants must also fund their own upkeep…’ : a WPR-analysis of the tensions between the government and conservation NGOs on the management and mitigation of the elephant crisis in Zimbabwe

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kingstone T. G. Makoni; [2023]
  Keywords : elephant; tensions; conservation; government; NGOs; analysis; problem; solution;

  Abstract : The purpose of the thesis is to analyse the tensions between the government and conservation NGOs regarding the mitigation of the elephant crisis in Zimbabwe. The thesis aims to examine their contrasting representations of the problem and the discourses/knowledges that inspire their arguments. READ MORE