Essays about: "Statistical learning"

Showing result 1 - 5 of 166 essays containing the words Statistical learning.

 1. 1. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Niklas Wessmark; [2019]
  Keywords : learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Abstract : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. READ MORE

 2. 2. A Data-Driven Approach For Automatic Visual Speech In Swedish Speech Synthesis Applications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Joel Hagrot; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This project investigates the use of artificial neural networks for visual speech synthesis. The objective was to produce a framework for animated chat bots in Swedish. A survey of the literature on the topic revealed that the state-of-the-art approach was using ANNs with either audio or phoneme sequences as input. READ MORE

 3. 3. Effect of Professional Development and Self-efficacy on Teachers’ Job Satisfaction in Swedish Lower Secondary School

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Xin Liu; [2018-08-25]
  Keywords : Job satisfaction; ; Self-efficacy; Professional development; Constructive belief; Classroomdisciplinary climate;

  Abstract : Aim: The intent of this study is to examine the effect of professional development and self-efficacy on job satisfaction of teachers who work at the lower secondary schools in Sweden. The second part of the study is to investigate the internal factors of teachers’ characteristics and external factors of school climate effect on job satisfaction. READ MORE

 4. 4. Instructional Designers’ and Faculty Learners’ Experiences with Online Course Development Program at a Jesuit University.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Author : Marcin A. Wojnar; [2018-07-04]
  Keywords : motivators and inhibitors of online teaching; online faculty experiences; distance education; e-learning; flipped classroom; teaching online; online education; activity theory;

  Abstract : The use of instructional technology in higher education has been growing at astounding rate worldwide, attracting students from diverse geographical locations, beyond the traditional reach. Considerable research exists that explored the strengths and challenges associated with online education and the desirable faculty skills related to online teaching. READ MORE

 5. 5. A Novel System for Deep Analysis of Large-Scale Hand Pose Datasets

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Maria Touranakou; [2018]
  Keywords : Redundancy removal; similarity analysis; data mining; statistical analysis; image classification; image segmentation; deep learning; computer vision; ; Avlägsnande av redundans; likhetsanalys; data mining; statistisk analys; bildklassificering; bildsegmentering; djup lärning; datorsyn; ;

  Abstract : This degree project proposes the design and the implementation of a novel systemfor deep analysis on large-scale datasets of hand poses. The system consists of a set ofmodules for automatic redundancy removal, classification, statistical analysis andvisualization of large-scale datasets based on their content characteristics. READ MORE