Essays about: "Turkiet"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word Turkiet.

 1. 1. A COMPARATIVE STUDY ON HOW THE WORLD WILDLIFE FUND ADAPTED ITS 2014 ENVIRONMENTAL COMMUNICATION CAMPAIGN EARTH HOUR IN SWEDEN AND TURKEY

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Melisa Bergström; [2021]
  Keywords : Climate change; Earth Hour; Environment Communication; Narrative Framing; Symbolic Action; Environmental Advocacy Campaigns; Klimatförändringar; Earth Hour; Miljö Kommunikationskampanj;

  Abstract : Klimatförändringar är ett allvarligt problem som hotar vår planet och alla dess invånare.Världsnaturfonden (World Wildlife Fund) arbetar för att minimera och förhindra de skrämmandekonsekvenser som vi oundvikligen kommer att möta om vi fortsätter att leva och konsumera som vi gör. READ MORE

 2. 2. Enlargement of the European Union: An examination of the criteria for accession in light of the Union’s objectives

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Iris Öhnström; [2021]
  Keywords : EU law; EU-rätt; Enlargement; Accession; Utvidgning; Law and Political Science;

  Abstract : Enlargement, the process whereby countries join the European Union (EU), has had a key role in the Union’s development. Since its founding, the EU has grown from six to twenty-seven Member States, in a total of seven enlargement rounds. READ MORE

 3. 3. Compound Extreme Wind and Precipitation Events in Europe

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Elisabet Johansson; [2021]
  Keywords : compound extremes; North Atlantic Oscillation; extreme precipitation; extreme wind; sammanfallande extremväderhändelser; extrem nederbörd; extrem vind; Nordatlantiska Oscillationen;

  Abstract : The simultaneous occurrences of several extreme events, known as compound extremes, are often associated with greater impact than univariate extremes. Flooding and windstorms are widespread hazards in Europe which can lead to severe property damage and fatalities. READ MORE

 4. 4. Modern Turkish National Identity in Museums : Representation Analysis in Istanbul Museums and Heritage Sector Between 2010-2020

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Lilaf Ajjo; [2021]
  Keywords : National identity; Turkey; National identity representation; Power; Narrative representation; Heritage use; Nationell identitet; Turkiet; nationella museer; folkrepresentation; makt; kollektivt minne;

  Abstract : The representation of national identity in museums of the 21st century´s diverse and multicultural societies is a challenging task. It is a task that involves questions of narrative and heritage inclusivity as well as questions of power and ideology. READ MORE

 5. 5. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Maral Afsharian; [2020]
  Keywords : Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

  Abstract : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. READ MORE