Essays about: "a case study on science for all"

Showing result 1 - 5 of 208 essays containing the words a case study on science for all.

 1. 1. The Principles of a Stable Community : 90 Years of Structured Integration in a Culturally Diverse New Town in Sardinia

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Author : Alexander James Maxia; [2020]
  Keywords : new town; community spirit; design; town planning; community; structuration theory; productivity; Arborea; Sardinia; Italy;

  Abstract : An atom, a cell and a solar system have very little in common. My science teachers from high school will confirm that I am very far from being an expert on the matter but nontheless, I have studied these three systems in separate classes: chemistry, biology and astronomy. READ MORE

 2. 2. Indigenous Peoples and Internal Displacement: A Legal No Man's Land?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jack Musgrave; [2020]
  Keywords : Indigenous peoples; human rights; internal displacement; Guiding Principles on Internal Displacement; UNDRIP; ILO Convention no. 169; Colombia; Law and Political Science;

  Abstract : “Cultural identity is closely linked to their ancestral lands. If they are deprived of them, by means of forced displacement, it seriously affects their cultural identity, and finally, their very right to life lato sensu... READ MORE

 3. 3. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jenny Ajanki; Johanna Attesson; [2020]
  Keywords : skogsbad; natur; urbanisering; stress; återhämtning;

  Abstract : På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. READ MORE

 4. 4. Impact of Overconfidence Bias on Entrepreneurs Financing Decisions : The Case of Growth-oriented Startups in Sweden and Germany

  University essay from

  Author : Suci Ariyanti; Hayk Mnatsakanyan; [2020]
  Keywords : Startups; cognitive bias; overconfidence; entrepreneurial cognition; capital financing; institutional comparison; entrepreneurship;

  Abstract : Background: Both Authors have many years of finance background and as well as studying entrepreneurship motivated to tackle the less researched area in entrepreneurship: entrepreneurs’ behavioural impact on their financial decisions. Such decisions in initial stages of startup formation have a critical impact on company’s future development which raises the importance of understanding the behavioural motives of the entrepreneurs. READ MORE

 5. 5. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Sebastian Stotzer; [2020]
  Keywords : mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Abstract : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. READ MORE